План управлінських заходів 2018-19

ПЛАН

заходів щодо організованого завершення

2018/19 навчального року та проведення державної

підсумкової атестації учнів Запорізького ліцею «Логос»

№ п/п Заходи

Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

  Відповідно до вимог Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 (далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1014/30882, із змінами, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ МОН України від 14.07.2015 № 762, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369), Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 923/5144, із змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.02.2012 № 115, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 01.02.2019 № 116), наказом Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 15.03.2019 № 164 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого завершення 2018/19 н.р. та проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти», наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 20.03.2019 № 96р «Про затвердження плану управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в закладах загальної середньої освіти міста Запоріжжя», та з метою своєчасного здійснення управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації
1.1 Забезпечити ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з чинною нормативною базою, правами та обов’язками учнів та їх батьків щодо закінчення навчального року, переведення та випуску учнів закладів загальної середньої освіти Березень, квітень 2019 року

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

1.2 Забезпечити планування організаційно-методичного та управлінського забезпечення закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації Квітень, 2019 року

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

1.3

Провести інструктивні наради з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів:

-          з вчителями предметникам,класоводами та класними керівниками

За окремим графіком

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

1.4 З метою інформування батьківської громадськості про особливості завершення 2017/2018 навчального року провести батьківські збори, оформити інформаційні стенди. Березень, квітень 2018

Рівкін А.Д.

Фурман І.Т.

Класні керівники, класоводи

2.

Видати накази по ліцею :

-                     «Про затвердження рішення педагогічної ради про особливості закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про вибір третього предмету для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про погодження процедури вибору третього предмету для проведення державної підсумкової атестації здобувачів базової середньої освіти».

- “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого завершення 2018/19 навчального року та проведення державної підсумкової атестації”;

-         «Про затвердження складів фахових комісій з перевірки відповідності змістовної частини завдань для проведення атестації орієнтовним вимогам до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

- “Про затвердження складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації   здобувачів початкової та базової середньої освіти»;

- “Про затвердження розкладу для проведення державної підсумкової атестації здобувачів початкової та базової середньої освіти»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про погодження атестаційних матеріалів, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у 4-х класах та завдань для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах»;

-         «Про затвердження спільного рішення педагогічної ради та ради закладу загальної середньої освіти про нагородження учнів 2-8, 10 класів похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

-               «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації» (за потребою);

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть її складати» (за потребою);

-         «Про затвердження результатів міжнародних мовних іспитів з іноземної мови рівня А-2 і вищого рівня (рівня В-1 і вищого рівня) здобувачам базової середньої освіти як результатів державної підсумкової атестації з іноземної мови»;

-                    «Про затвердження результатів міжнародних мовних іспитів з іноземної мови рівня В-1 і вищого рівня (В-2 і вищого рівня) здобувачам повної загальної середньої освіти як результатів державної підсумкової атестації з іноземної мови»;

-                    «Про забезпечення персонального контролю за достовірністю інформації, оформленням та видачею додатків до документів та документів про освіту»;

-         «Про забезпечення громадського контролю за оформленням додатків до документів про освіту та затвердження складну відповідної комісії ЗЗСО»

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про переведення учнів 4-х класів до основної школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-                    «Про затвердження рішення педагогічної ради про переведення учнів 1-3, 5-8, 10 класів до наступного класу на підставі річного оцінювання»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про результати навчальних досягнень здобувачів освіти, які навчалися за індивідуальною формою навчання»;

-                     «Про виконання навчальних планів та програм у 2018/2019 навчальному році»;

-                     «Про затвердження рішення педагогічної ради про вручення документів про освіту та переведення учнів 9-х класів до старшої школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-         «Про результати громадського контролю за оформленням додатків до документів про освіту»;

-         «Про затвердження складу комісій з перевірки документів ЗЗСО щодо відповідності оцінювання навчальних досягнень претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями»;

-         «Про результати контролю за дотриманням вимог щодо визначення претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями» (відзнака);

-                     «Про затвердження спільного рішення педагогічної ради та ради закладу загальної середньої освіти про нагородження випускників закладу загальної середньої освіти похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-                     «Про затвердження спільного рішення педагогічної ради та ради закладу загальної середньої освіти про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями»;

-         «Про затвердження результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (інших предметів) здобувачам повної загальної середньої освіти як результатів ДПА»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про вручення документів про освіту та випуск учнів                   11-х класів зі школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про підсумки організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення ДПА»;

25.03.2019

25.03.2019

25.03.2019

04.04.2019

04.04.2019

12.04.2019

12.04.2019

26.04.2019

30.05.2019

24.05.2019

24.05.2019

10.06.2019

(9кл)

10.06.2019

(11кл)

Травень 2019

Травень 2019

30.05.2019

30.05.2019

30.05.2019

07.06.20'19

11.06.2019

12.06.2019 ( 9кл)

24.06.2019

( 11кл)

Травеь 2019

24.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

Протягом

Червня

24.06.2019

25.062019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

3.

Надати до територіального відділу освіти Вознесенівського району:

-   інформацію щодо кількості учнів 4–х класів, які складали ДПА з російської мови (за окремою формою);

-   інформацію щодо вибору предмету (за рішенням педагогічної ради, з урахуванням побажань учнів) для проведення ДПА в 9-х класах (за окремою формою);

-   інформацію щодо кількості учнів, звільнених від ДПА (за окремою формою);

-   інформацію про претендентів на нагородження медалями (за окремою формою);

-   інформацію про претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, які мають особливі умови нагородження (за окремою формою);

-   моніторинг якості навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів з ДПА-ЗНО (за окремою формою);

-   заявки на замовлення бланків на нагородження (похвальні листи, похвальні грамоти);

-   клопотання про нагородження Золотою та Срібною медалями претендентів,які мають особливі умови нагородження;

-   пропозиції щодо введення педагогічних працівників (фахівців), заступників директорів закладів загальної середньої освіти до складу апеляційних комісій з перевірки об’єктивності проведення державної підсумкової атестації;

-   пропозиції щодо складу комісії з перевірки документації закладів загальної середньої освіти Вознесенівського району щодо дотримання особливих умов нагородження;

До 21.05.2019

До 10.05.2019

До 24.05.2019

До 21.06.2019

До 21.06.2019

До 21.06.2019

До 10.05.2019

До 21.06.2019

До 03.05.2019

До 24.05.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

№ п/п Заходи

Термін

виконання

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.1

-   інформацію про учнів 9-х, 11-х класів, які складатимуть державну підсумкову атестацію в інші терміни (не пройшли державну підсумкову атестацію у встановлені строки);

-   аналітичний та цифровий звіт про виконання навчальних планів та програм за 2018/2019 н.р.;

-   аналіз результативності управлінської діяльності щодо організованого закінчення навчального року, в якому зазначити (за окремою формою):

üкількість учнів початкової школи (1-3 класів), переведених до наступного класу за індивідуальною навчальною програмою;

üкількість учнів початкових класів, залишених для повторного навчання у тому самому класі;

üкількість випускників 11 класу та учнів 9 класу, які не атестовані та випущені зі школи з табелем успішності;

üкількість учнів-екстернів;

-  аналітичну довідку «Про стан   управлінського контролю у ЗЗСО з питань реалізації нормативної бази, що регулює закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів».

До 21.06.2019

До 14.06.2019

До 21.06.2019

До 25.06.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.2 Забезпечити підготовку, погодження та затвердження завдань для проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11-х (за потребою) класах відповідно до орієнтовних вимог (методичних рекомендацій) до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році (додаток до листа МОН України). До 26.04.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.3 Забезпечити затвердження строків (розкладу) проведення державної підсумкової атестації в 4-х,           9-х, 11-х (за потребою) класах. До 12.04.2019; 26.04.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.4 Забезпечити створення та затвердження персонального складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11-х (за потребою) класах. До 12.04.2019; 26.04.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.5 Забезпечити узгодження з головою державних атестаційних комісій, затвердження заступником директора з навчально-виховної роботи розкладів роботи державних атестаційних комісій та оприлюднення їх на інформаційному стенді закладу освіти та (або) на його веб-сайті.

До 03.05.2019;

24.05.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.6 Забезпечити погодження та затвердження процедури вибору третього предмета для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів. До 12.04.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

3.7 Забезпечити громадський контроль за оформленням додатків до документів про освіту шляхом створення комісії з перевірки достовірності заповнення зазначених документів. Травень-червень 2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.8

Провести педагогічні ради:

-          «Про особливості закінчення 2018/2019 н.р. та проведення державної підсумкової атестації»;

-          «Про погодження атестаційних матеріалів, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики для проведення державної підсумкової атестації у 4-х та 9-х класах»;

-          «Про погодження процедури вибору третього предмету для проведення державної підсумкової атестації здобувачів базової середньої освіти»;

-          «Про вибір третього предмету для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах»;

-          «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть її складати»;

-          «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації» (за потребою);

-          «Про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації здобувачів базової (повної) загальної середньої освіти» (за бажанням);

-   «Про результати навчальних досягнень здобувачів освіти, які навчалися за індивідуальною формою навчання»;

-          «Про переведення учнів 4-х класів до основної школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-          «Про переведення учнів 1-3, 5-8, 10 класів до наступного класу на підставі річного оцінювання»;

-          «Про визначення претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями»;

-          «Про вручення документів про освіту та переведення учнів 9-х класів до старшої школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-          «Про вручення документів про освіту та випуск учнів 11-х класів зі школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-          «Про підсумки організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації»;

-                         - «Про стан виконання навчальних планів та програм у 2018/2019 навчальному році».;

Березень -червень 2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.9

Провести спільні засідання педагогічної ради та ради закладу загальної середньої освіти:

-    «Про нагородження учнів 2-8, 10 класів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

-    «Про нагородження випускників закладу загальної середньої освіти похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-    «Про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями».

Травень   -червень 2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.