Питання математика

Питання з математики

для конкурсного відбору ( 8-фізико - математичний профіль)

Алгебра

  1. Лінійні рівняння з однією змінною.
  2. Тотожні вирази.
  3. Властивості степеня з натуральним показником.
  4. Одночлен.

Стандартний вигляд одночлена.

  5. Многочлен.

Стандартний вигляд многочлена.

Подібні члени многочлена та їх зведення.

Додавання і віднімання многочленів.

Множення одночлена і многочлена; множення двох многочленів.

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування.

Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця квадратів, сума і різниця кубів.

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.

6. Лінійна функція, її графік та властивості.

7. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.

8. Властивості арифметичних дій.

9.   Розв’язування текстових задач.

 

Геометрія

  1. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.
  2. Сума кутів трикутника.
  3. Зовнішній кут трикутника та його властивості.
  4. Коло. Круг.
  5. Трикутник та його периметр.
  6. Прямокутник та його периметр.