Питання з Історіі України

Питання з Історіі України

конкурсного відбору

( 8 клас історико-правознавчого профілю)

1.Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення племінних союзів східних слов’ян VІІІ—ІХ ст. на території сучасної України.

2. Походження назви «Русь». Князювання Аскольда

3. Правління Олега.

4. Князь Ігор. Походи проти Візантії

5. Княгиня Ольга, її реформи.

6. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хозарського каганату. Балканські походи.

7. Суспільний устрій Київської держави у ІХ—Х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя

8. Початок правління князя Володимира. Територіальне зростання Київської держави. Запровадження християнства як державної релігії. Внутрішня і зовнішня політика Володимира.

9.Ярослав Мудрий. «Руська правда». Церковне та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими державами.

10. Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Залежність селян і повинності. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші

11. Розвиток української мови та писемності. Школи. Усна народна творчість. Архітектура. Малярство. Музична творчість

12. Київська держава за часів правління Ярославичів. Боротьба між Ярославичами за київський престол. Любецький з’їзд князів.

13. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика.

14. Правління Мстислава Володимировича. Роздробленість Русі

15. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств середини XII — першої половини XIIІ ст.

16. «Слово о полку Ігоревім» — історичне джерело і літературна пам’ятка Давньої Русі

17. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла

18. Освіта. Наука. Усна народна творчість.Книжні пам’ятки. Літописання. Архітектура та мистецтво. Історичне значення Київської держави

19. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави.

20. Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі.Утворення Золотої Орди

21. Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича. Коронація Данила. Наступники Данила Романовича.

22. Правління короля Юрія І. Останні галицько-волинські князі.

23. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави в 40—80-ті роки ХІV ст. Волинь за правління Любарта

24. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави. Освіта. Літописання. Архiтектура та образотворче мистецтво.

25.Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

26. Поширення влади польського короля на Галичину, а Великого князівства Литовського — на інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія.

27. Політика великого князя литовського Вітовта щодо українських земель. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом. Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.

28. Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. ЗавоУтворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі.ювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.

29. Соціальна структура суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. Князь В.-К. Острозький. Становище духівництва та церковні відносини.

30. Сільське господарство. Становище і повсякденне життя селянства. Зростання міст. Магдебурзьке право. Міське населення та його спосіб життя. Розвиток ремесел і торгівлі

31. Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта. Юрій із Дрогобича. Початок українського книговидання. Швайпольт Фіоль. Архiтектура й містобудування. Малярство та книжкова мініатюра.