1-2 класи

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області
Індивідуальний навчальний план  на 2013/2014навчальний  рік  
Мова викладання:  російська      
Предмет, що вивчається на поглибленому рівні - англійська мова  
Наказ МОНмолодьспорту України  та додатки до нього: № 572 (додаток № 5)     від 10.06.2011р. Інформаційний збірник  МОНмолодьспорту України  № 17-18, 2011р
    Кількість годин на тиждень у класах
Освітні галузі Навчальні предмети
    2-а 2-б 2-в 2-г
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Мова навчання  6 6 6 6
Українська мова 3|3 3|3 3|3 3|3
Англійська мова 3|3 3|3 3|3 3|3
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 1 1 1 1
Суспільствознавство Я у світі        
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5
Технології Трудове навчання  1 1 1 1
Сходинки до інформатики 1|1 1|1 1|1 1|1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Усього 21+3ф 21+3ф 21+3ф 21+3ф
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня  до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 23 23 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи) 26 26 26 26
           
Директор ЗЛ "Логос"                                                                    А.Д.Рівкін  


Copyright © 2014. All Rights Reserved.