5-7 класи

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області
Індивідуальний  навчальний план на 2013/2014 навчальний рік
Мова викладання: російська      
Предмет, що вивчається на поглибленому рівні - англійська мова    
Наказ МОН України та додатки до нього: № 66 від 05.02.2009р
Інформаційний збірник МОН № 8, 2009 ( додаток 4)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
7-А 7-Б 7-В
І. Інваріантна складова 
Мови і літератури  Українська мова  2 2 2
Англійська  мова 2+2|2+2 2+2|2+2 2+2|2+2
Російська мова 2 2 2
Українська література 2 2 2
Інтегрований  курс "Література" 2 2 2
Суспільство - знавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1
Естетична  Музичне мистецтво 1 1 1
культура Образотворче мистецтво 1 1 1
Математика Алгебра 2,5 2,5 2,5
Геометрія 1,5 1,5 1,5
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 1 1 1
Хімія 1 1 1
Технології Трудове навчання 2|2 2|2 2|2
Здоров’я і фізична  Основи здоров’я 1 1 1
культура Фізична культура 2 2 2
Разом 29+2ф 29+2ф 29+2ф
2. Варіативна складова      
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 5 5 5
Сумарне навантаження 34+2ф 34+2ф 34+2ф
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня  до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 34 34 34
Всього  фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи) 36 36 36
Директор ЗЛ "Логос"                                                 А.Д.Рівкін    


Copyright © 2014. All Rights Reserved.