8-іп-ме 8-іп-фм

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області    
Індивідуальний  навчальний план на 2012/2013 навчальний рік    
Мова викладання: російська        
Допрофільна підготовка (історико-правовий  та математико -економічний профіль)  
Предмет поглибленого вивчення: історія України, всесвітня історія, правознавство, англійська мова; математика та економіка.  
Наказ МОНмолодьспорту України від 23.05.2012р. № 616 (додаток № 2)
Наказ МОН України  та додатки до нього: № 66 (додаток № 22) від 05.02.2009р. 
Інформаційний збірник  МОНУ № 8,  2009р    
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  
Усім класом 8 - іп 8-ме  
Українська мова 2      
Українська література 2      
Англійська мова 2+2|2+2      
Російська мова  2      
Інтегрований курс "Література"  2      
Історія України   1,5+1,5 1,5  
Всесвітня історія   1+1 1  
Музичне мистецтво 0,5      
Алгебра   2 2+3  
Геометрія   2 2+1  
Біологія 2      
Хімія 2      
Географія 1,5      
Фізика 2      
Трудове навчання 2|2      
Фізична культура 2      
Основи здоров’я 0,5      
Р а з о м   20,5 +2+2ф 6,5+2,5 6,5+4  
2.Варіативна складова        
 Додатковий час на вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів   3,5 2  
Сумарне навантаження 22,5 + 2ф 12,5 12,5  
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня  до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 35      
Всього  фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи) 37   12,5  
         
Директор ЗЛ "Логос"                                                А.Д.Рівкін  


Copyright © 2014. All Rights Reserved.