9-фм,е

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області
Індуальний  навчальний план на 2013/2014 навчальний рік      
Мова викладання: російська        
Допрофільна підготовка (фізико-математичний та математико- економічний  профіль)
Предмет поглибленого вивчення: алгебра, геометрія, фізика; економіка, англійська мова  
Наказ МОНмолодьспорту України від 23.05.2012р. № 616 (додаток № 2)  
     
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі  
9  - ФМ-Е  
усім класом у групах додатково  
ФМ МЕ  
Українська мова 2      
Українська література 2      
Англійська мова 2|2      
Російська мова 2      
Інтегрований курс "Література"  2      
Історія України 1,5      
Всесвітня історія 1      
Правознавство 1      
Художня культура 0,5      
Алгебра 2+3      
Геометрія 2+1      
Біологія,людина і природа 3      
Хімія 2      
Географія 1,5      
Фізика   4 2  
Інформатика 1|1      
Трудове навчання, технології 1|1      
Фізична культура 2      
Основи здоров’я 0,5      
Разом 27+4+2ф 4 2  
 Додатковий час на  вивчення  предметів,введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів   1 3  
Сумарне навантаження 31  + 2ф 5 5  
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня  до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 36      
Всього фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи): 38   5  
Директор ЗЛ "Логос"                                                     А.Д.Рівкін  


Copyright © 2014. All Rights Reserved.