10 ФМ 10-Е

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області
Індивідуальний навчальний план  на 2013/2014 навчальний  рік
Мова викладання: російська
Напрям природничо-математичний   
Профіль математико-економічний  
Предмет поглибленого вивчення: економіка, алгебра, геометрія, англійська мова
Предмети академічного рівня для історико-правового профілю: фізика, українська література, біологія, географія, правознавство
Наказ МОН України та додатки до нього: № 834 ( додаток 1,8,5, 18,23) від 27.8.2010
Навчальні  предмети Кількість годин на тиждень   
10 -МЕ клас  
 
І. Інваріантна складова  
Українська мова 1  
Українська література 2  
Англійська  мова 4|4  
Російська мова 2  
Інтегрований курс "Література" 2  
Історія України 1  
Всесвітня історія 1  
Правознавство 1  
Економіка 3  
Художня культура 0,5  
Алгебра  5  
Геометрія 4  
Біологія 1,5  
Географія 1,5  
Фізика 3  
Хімія 1  
Технології 0,5  
Інформатика 1|1  
Фізична культура 2  
Захист Вітчизни 1|1  
Р а з о м 36 +2ф  
Сумарне навантаження 36+2ф  
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня  до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 36  
Всього фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи) 38  


Copyright © 2014. All Rights Reserved.