10 ФМ-Е

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області    
Індивідуальний  навчальний план    на 2013/2014 навчальний  рік    
Мова викладання: російська    
Напрям природничо-математичний   Профіль  фізико-математичний  
Напрям  суспільно-гуманітарний        Профіль  матетамико -економічний  
Предмет поглибленого вивчення: алгебра, геометрія, фізика,  економіка, англійська мова  
Предмети академічного рівня для фізико-математичного профілю: українська література,  біологія,  географія
Предмети академічного рівня для  математико-економічного профілю: фізика, українська література,  біологія,  географія, технології
Наказ МОН України та додатки до нього: № 834 ( додаток 1, 5, 8, 18, 23) від 27.08.2010
Навчальні  предмети Кількість годин на тиждень       
10 ФМЕ  
усім класом у групах додатково  
  ФМ МЕ  
І. Інваріантна складова  
Українська мова 1      
Українська література 2      
Англійська мова 3|3      
Російська мова  1      
Інтегрований курс "Література" 2      
Історія України 1      
Всесвітня історія 1      
Громадянська освіта:        
Правознавство 1      
Економіка     3  
Художня культура 0,5      
Алгебра 5      
Геометрія 4      
Біологія 1,5      
Географія 1,5      
Фізика   6 3  
Хімія 1      
Технології 0,5      
Інформатика 1|1      
Фізична культура 2      
Захист Вітчизни 1|1      
Р а з о м 28 +2ф 6 6  
2. Варіативна складова  
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 1 1 1  
Сумарне навантаження 29 +2ф 7 7  
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 36      
Всього фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи): 38   7  
   
   
         
         
Директор ЗЛ "Логос"                                                                 А.Д.Рівкін  


Copyright © 2014. All Rights Reserved.