10-ІП

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області  
Індивідуальний навчальний план на 2013/2014 навчальний  рік
Мова викладання: російська    
Напрям суспільно - гуманітарний              Профіль  історико-правовий  
Предмет поглибленого вивчення: історія України, всесвітня історія, правознавство, англійська мова  
Предмети академічного рівня для історико-правового профілю: українська мова та  література, географія, економіка, технології  
Наказ  МОН України  та додатки донього:  № 834 ( додаток  1, 8,18, 23) від 27.08.2010  
Навчальні  предмети Кількість годин на тиждень у класах  
10 -ІП клас  
І. Інваріантна складова  
Українська мова 2  
Українська література 2  
Англійська мова 4|4  
Російська мова 1  
Інтегрований курс "Література" 2  
Історія України 4  
Всесвітня історія 3  
Громадянська освіта:    
Правознавство 3  
Художня культура 0,5  
Алгебра  1,5  
Геометрія 1,5  
Біологія 1,5  
Географія 1,5  
Фізика 2  
Хімія 1  
Технології 0,5  
Інформатика 1|1  
Фізична культура 2  
Захист Вітчизни 1|1  
Р а з о м 33+2ф  
2. Варіативна складова    
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 3  
Сумарне навантаження 36+2ф  
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня  до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 36  
Всього фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи): 38  
     
Директор ЗЛ "Логос"                                                            А.Д.Рівкін  


Copyright © 2014. All Rights Reserved.