11 ФМ-е 11-ІП

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області    
Індивідуальний навчальний план  на 2013-2014 навчальний  рік    
Мова викладання: російська    
Напрям суспільно - гуманітарний              Профіль  історико-правовий  
Предмет поглибленого вивчення: історія України,всесвітня історія, правознавство;англійська мова
Предмети академічного рівня: українська література, економіка, технології  
Наказ МОН України та додатки до нього:  № 834 ( додаток 1,8,18, 23) від 27.08.2010
Навчальні  предмети Кількість годин на тиждень   
 
11-ІП клас  
 
І. Інваріантна складова    
Українська мова 1  
Українська література 2  
Англійська мова 4|4  
Російська мова 1  
Інтегрований курс "Література" 2  
Історія України 4  
Всесвітня історія 3  
Громадянська освіта:    
Правознавство 3  
Економіка 1  
Людина і світ 1  
Художня культура 0,5  
Алгебра  1,5  
Геометрія 1,5  
Астрономія 0,5  
Біологія 1,5  
Екологія 0,5  
Психологія 1  
Фізика 2  
Хімія 1  
Технології 1  
Інформатика 1|1  
Фізична культура 2  
Захист Вітчизни 1|1  
Р а з о м 35 +2ф  
2. Варіативна складова    
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 1  
Сумарне навантаження 36+2ф  
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня  до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 36  
Всього фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи) 38  
     
     
     
     
Директор ЗЛ "Логос"                                                            А.Д.Рівкін    


Copyright © 2014. All Rights Reserved.