ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ “ЛОГОС” (2013н.р.)

1. Запорізький ліцей “Логос” Запорізької міської ради Запорізької області

2.

3. 69035, м. Запоріжжя,вул.Рекордна, 27-а, т.приймальна-233-33-19,

дир.34-01-62, факс 228-19-01, 1990 р.

4. Відомості про керівників:

№№

ПІБ

Спец. за

дипломом

Що викладає

Катего-рія

Звання

Рік атестації

Рік курсовоЇперепід-готовки

Місце

Стаж загаль-ний

Стаж керів-ної роботи

1

Директор

Рівкін

Анатолій

Давидович

Фізика та математика

Фізика

Вища

“Учитель-методист”

2012

2011

ЗОІ

ППО

35

20

Заступники  директора

2.

Сухачова

Людмила

Василівна

Біологія та хімія

Хімія

вища

“Учитель-методист”

2013

2012

ЗОІ

ППО

27

22

3.

Богомазова

Наталія

Анатоліївна

Математика

Мате-матика

вища

-

2012

2011

ЗОІ

ППО

21

2

4.

ПервеньонокСвітлана Миколаївна

Історія

Історія

вища

“Учитель-методист”

2013

2012

ЗОІ

ППО

40

16

5.

Фурман

Ірина

Тимофіївна

Російська мова та література

Рос.

мова та літе-ратура

вища

“Учитель-методист”

2011

2009

ЗОІ

ППО

30

10

6.

Плетнева

Тетяна Анатоліївна

початкове навчання

Вчит. почат-кових класів

вища

“Учитель-методист”

2010

2009

ЗОІ

ППО

26

16

5. Інформація про вчителів: Всього - 83; сумісників –3; психологів – 3.

Категорія

Звання

Курсова перепідготовка (кількість)

Вища –35

Старший вчитель – 10

2008

2009

2010

2011

2012

І – 14

Вчитель-методист – 21

13

18

14

22

15

ІІ – 9

Заслужений вчитель-

         

Спеціаліст – 25

Лауреат -

         
 

Кандидат наук –2

         
 

Доктор наук -

         

6. Кількість учнів – 604, середня наповнюваність класів – 21 учнів

1-4 кл. – 266;  5-9 кл. – 243;  10-11 кл. – 95.

7. Перемога ШНТ у конкурсах «100 кращих…», виставках «Сучасна освіта…» тощо, рік

8. Мова викладання – російська

9. Підключення до Інтернет – так, електронна адреса: zllog@mail.ru, “Інтел” – 13.

10. Кількість компютерних класів – 3, з них сучасних – 3.

11. Ні.

12.Так

13.Навчання в одну зміну.

14.Ні.

15.Так.

16.Ні.

17.Наявність у ЗНЗ при класах з поглибленим вивченням навчальних предметів міжшкільних профільних груп, факультативів (предмети):

18.Поглиблене вивчення

Профіль

Предмет, який вивчається напоглибленому рівні(основний для профілю)

Класи

Фізико-математичний

Фізика, математика

8, 9, 10, 11

Математико-економічний

Математика, економіка

8, 9, 10, 11

Історико-правовий

Історія, правознавство

8, 9, 10, 11

19. Рівнізнаньучнів (разомзусіхбазовихдисциплін, щовивчаютьсяпоглиблено)

Рівні (у %)

2012

2013

Високий

19,8

17,91

Достатній

60

58,92

РАЗОМ

79,8

76,83

Початковий

0

0

 1. Кількість випускників-медалістів за три останні роки:
Медаль

2011

2012

2013

Золота

3

1

1

Срібна

-

-

-

 1. Вступ випускників до ВНЗ за три останні роки:
 2. Практика управління закладом освіти.
 3. Світ математики.
 4. Русская словесность в школах Украины.
 5. Русский язик, литература, культура в школе и вузе.
 6. Шкільна бібліотека.
 7. Інформаційний збірник МОН України.
 8. Виховна робота в школі.
 9. Запорізький санітарний вісник.
 10. Субота плюс
 11. Миг.
 12. Бібліотечка «Зеленої планети»
 13. Біологія. Шкільний світ.
 14. Офіційний вісник Президента України.
 

2010

2011

2012

К-сть випускників

48

26

29

Вступ до ВНЗ (у %)

96

100

100

З них на бюджет (у %)

42

57

57

 22.Кількість переможців інтелектуальних змагань у поточному році

Змагання

Олімпіади

Конкурси

МАН

Інтернет - олімпіади

Турніри

„Кенгуру”

(учасник.)

Тощо

Районні

79

         

Обласні

29

8

       

Всеукраїнські

6

 

12

     

Міжнародні

       

268

 

23.Друковані роботи викладачів зі званням у поточному н.р.:

П.І.Б. викладача

Звання

Назва роботи

Де надрукована

Сухачова Л.В.

Штапура Н.П.

Приходько Н.Ф.

«вчитель-методист»

«вчитель-методист»

«старший учитель»

Програма та матеріали проведення місячника «Краса землі моєї»

Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Сухачова Л.В.

«вчитель-методист»

Матеріали для проведення самостійних робіт з хімії у 7-9-х класах

Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Штапура Н.П.

«вчитель-методист»

Матеріали для проведення самостійних робіт з хімії у 10-11-х класах

Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР

24. Кількість і пронумерований список періодичних видань, що передплачує ЗНЗ у поточному н.р.:

Українські видання

Російські видання

   

25. Список програм предметів

Погоджую

Зав.ІНМЦ

______________Романчук Р.О.

а)  інваріантна частина  РНП (лише предмети поглибленого вивчення);

Предмет

(поглиблене вивчення)

Назва програми

Клас

Видавництво

Рік видання

Погоджено

(ПІБ методиста МК)

Історія України

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-12 класи. Всесвітня історія. 6-12 класи (адаптовані)

8-9 іп

Ірпінь, 2005

 

Всесвітня історія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-12 класи. Всесвітня історія. 6-12 класи (адаптовані)

8-9 іп

Ірпінь, 2005

 

Історія України

Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. Людина і суспільство. Основи філософії. 10-11 класи.

10-11 іпе

Педагогічна преса

2005

 

Всесвітня історія

Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. Людина і суспільство. Основи філософії. 10-11 класи.

10-11 іп

Педагогічна преса

2005

 

Правознавство

Правознавство. Програма для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. 10-12 клас

10-11 іп

Вікторія, 2009

 

Алгебра. Геометрія

Програма для класів з поглибленим вивченням математики (8-9 класи)

8 фме

9 фме

Вікторія, 2009.

 

Алгебра.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Алгебра і початки аналізу. 10-11 клас. Профільний рівень.

10-11

Харків «Ранок»,2011

 

Геометрія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Геометрія. 10-11 клас. Профільний рівень.

10-11

Харків «Ранок»,2011

 

Фізика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Фізика.

8 фме

9 фме

Вікторія, 2009.

 

Фізика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11 класи. Профільний рівень

10-11

Харків, Ранок, , 2011

 

Основи економіки

Програма для 8-11 класів ЗНЗ з поглибленимвивченнямекономіки.І.І.Климюк

8-11 ме

Збірникпрограм з економіки для загальноосвітніхнавчальнихзакладів ( для курсів за вибором).Ч.ІІ.-Камянець-Подільський:Аксіома,2008.-384с.

 

б) варіативна частина РНП  (предмети за вибором обов’язкові, курси за вибором,  факультативи) - аналогічна таблиця без першого стовпчика

Курси за вибором, факультативи

Назва програми

Клас

Видавництво Рік видання

Ким

затверджено

Погоджено

(ПІБ методиста)

Уроки для стійкогорозвитку

Навчальнапрограма  курсу за вибором  для 8-го класу “ Уроки для стійкогорозвитку ”

8-іп

Київ, 2010

МОН України

 

Стежками козацькоїзвитяги

Програма курсу за вибором для 8-го класу

“ Стежками козацькоїзвитяги»

8 іп

Київ, 2010

МОН України

 

Правовідносини та судочинствоЗапорізькоїСічі

Програма курсу за вибором «Правовідносини та судочинствоЗапорізькоїСічі»

8 іп

Київ, 2010

МОН України

 

Конституційне право України

Програма курсу за вибором «Конституційне право України»

9-іп

Київ, 2010

МОН України

 

Основикультуригендерноїрівності: ми різні – ми рівні

Програма курсу за вибором «Основикультуригендерноїрівності: ми різні – ми рівні»

9-іп

Київ, 2010

МОН України

 

Ми – громадяни України

Програма курсу “Ми – громадяни України” для 9(10) кл. загальноосвітніх навчальних закладів

10 іп

Київ, 2010

МОН України

 

Основивідновногоправосуддя

Програмадо курсу « Основивідновногоправосуддя»

10 іп

Київ, 2010

МОН України

 

Досліджуючигуманітарне право

Програма до курсу « Досліджуючигуманітарне право»

10 іп

Київ, 2010

МОН України

 

Основи демократії

Програма курсу “ Основи демократії»

11 іп

Київ, 2010

МОН України

 

Права людини в Україні

 Програмадокурсу «  Права людини в Україні » для загальноосвітніхнавчальнихзакладів

11 іп

Поліграфкнига, 2010

МОН України

 

Живи за правилами

Навчальна програма курсу «Живи за правила-ми» для учнів основної школи ЗНЗ (вт..: Ремех Т.О.)

6-ті

Львів, ВА «Нова доба», 2007

МОН України

 

Вчимося бути громадянами

Програма «Вчимося бути громадянами»

7-мі

Київ, 2010

МОН України

 

Початки економіки

Програмакурсу за вибором “Початкиекономіки” для учнів 5-7 класів ЗНЗ

5 -7

Камянець-Подільський:

Аксіома,2008.

   

Основи сімейного господарював-ня

Програма курсу за вибором “ Основисімейногогосподарювання”  для 8(9) класу ЗНЗ

8 ме

Камянець-Подільський:

Аксіома,2008.

   

Ділова активність

Програма  курсу за вибором для учнів 9 класів ЗНЗ

9 ме

Камянець-Подільський:

Аксіома,2008.

   

Основи підприємниць-кої діяльності

Програма  курсу за вибором « Основипідприємницькоїдіяльності» для учнів 10-11 класів ЗНЗ

10-11 ме

Камянець-Подільський:

Аксіома,2008.

   

Фінансова грамотність

Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів за вибором «Фінансоваграмотність»

10 ме

 

МОН України

 

Розв’язуємо текстові задачі

Факультативний курс для учнів 5-6 класів

5-6

Ранок,

2011

   

Вибрані питання алгебри

Факультативний курс для учнів 7 класів

7

Ранок,

2011

   

Модуль числа

Факультативний курс для учнів 8-11 класів

8-9 фме

Ранок,

2011

   

Розвязування  задач з параметрами

Факультативний курс для учнів 8-11 класів

8-9 фме

Ранок,

2011

   

Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах

Курс за вибором для учнів 10-х класів фізико-математичного профілю

10 фме

Ранок,

2011

   

Інтеграл та його застосування

Курс за вибором для учнів 11-х класів фізико-математичного профілю

11 фме

Ранок,

2011

   

Фізика дивовижна

Програма курсу «Фізика дивовижна»

7

Харків «Видавнича група»Основа», 2009

   

Оптичні системи та прилади

Програма курсу» Оптичні системи та прилади»

8фм

Харків «Видавнича група»Основа», 2009

   

Дивовижний світ оптичних явищ

Програма курсу» Дивовижний світ оптичних явищ »

8-фм

Харків «Видавнича група»Основа», 2009

   

Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики

Програма курсу» Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики»

8-фм

Харків «Видавнича група»Основа», 2009

   

Методи розв’язування задач з електрики та магнетизму

Програма курсу» Методи розв’язування задач з електрики та магнетизму »

9фм

Харків «Видавнича група»Основа», 2009

   

Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження

Програма курсу» Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження »

10фм

Харків «Видавнича група»Основа», 2009

   

Методи розв’язування задач з  термодинаміки та електродинаміки (Ічастина)

Програма курсу» Методи розв’язування задач з  термодинаміки та електродинаміки (Ічастина) »

11фм

Харків «Видавнича група»Основа», 2009

   

Методи розв’язування задач з  електродинаміки (ІІчастина), оптики, атомної та ядерної фізики

Програма курсу» Методи розв’язування задач з   електродинаміки (ІІчастина), оптики, атомної та ядерної фізики  »

11фм

Харків «Видавнича група»Основа», 2009

   

Основи комп’ютерної графіки

Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» для учнів 9кл.

9

Київ, видавнича група ВНV,

2009

   

Основи комп’ютерної безпеки

Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної безпеки» для учнів 10кл.

10

Київ, видавнича група ВНV,

2009

   

Основи веб-дизайну

Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» для учнів 11 кл.

11

Київ, видавнича група ВНV,

2009

   

Початкова школа

Російська мова

Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Т.: Мандрівець, 2009, 2010, 2011:

«Російська мова», 2 - 4 класи

1-4

Мандрівець, 2009, 2010, 2011.

   

Основи християнської етики

Навчальні програми курсу «Християнська етика»: «Основи християнської етики» для 1-4 класів

1-4

Мандрівець, 2009, 2010, 2011.

   

Математика

Математика. 1 – 4 класи. 2007.

1-4

Рекомендовано наказом МОНУ від 20.06.2006р. № 469 згідно рішенням колегії МОН від 24.05.2006

   

Інформатика

Програма пропедевтичного курсу інформатики » Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» для 3-4 класів.

3-4

Схвалено МОН України

   

Директор ЗЛ “Логос”                                                                              Рівкін А.Д.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.