Пояснювальна записка до індивідуального навчального плану Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області на 2013/2014 навчальний рік

Запорізький ліцей «Логос» згідно статуту, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від  28.11.2005 № 425/6 це навчальний заклад І – ІІІ ступенів, кількість класів – 29,  учнів – 605.

         Метою діяльності  Запорізького ліцею  «Логос»  є: забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної освіти понад державний стандарт; творчий розвиток і становлення компетентної особистості як суб’єкта  навчання та суспільних відносин.

        При розробці робочого навчального плану Запорізького ліцею «Логос», відповідно до листа Міністерства освіти і науки  України від 20.05.13р. №1/9-349 „Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”,   використані  Типові   навчальні плани:

  • початкова школа (1-2 класи) – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р. № 572;
  • початкова школа (3-4 класи) – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682;
  • основна школа – (5 класи) -за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 17.05.2013 № 551;
  • основна школа – (6-7 класи) - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими  наказом МОН України від 23.02.2004р., № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 05.02.2009р. № 66 (додаток 4, 22);
  • основна школа – (8-9 класи )  з поглибленим вивченням окремих предметів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими  наказом  МОНмолодьспорту України від 23.05.2012р., № 616;
  • старша школа – (10-11 класи ) - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів  ІІІ ступеня, затвердженими  наказом МОН України від  27.08.2010 № 834 (додаток 5, 8, 10, 18, 23).

Структура навчального року.

                Режим роботи закладу на 2013/2014 навчальний рік  шестиденний  для учнів 1-11 класів, заняття проводяться в одну зміну, тривалість уроків - 45 хвилин ( для учнів  ІІ-ІІІ ступенів), для учнів перших класів  початкової школи - 35 хвилин, для учнів 2-4 класів - 40 хвилин. Початок занять о 08 год. 30 хв. Перерви встановлено по 10 хвилин, а після 3 і 4 уроків по 20 хвилин. Дошкільний навчальний заклад працює в режимі 12 годинного  перебування дітей в дошкільному відділені.  Тривалість навчального часу в дошкільному відділені ліцею , для дітей 6 року життя,   в першу половину дня складає  2-3 занять тривалістю до 60 хвилин. 1-4 класи початкової школи працюють в режимі школи повного дня.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 2 вересня по 27 (28 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня, ІІ семестр - з 13 січня по 30 (31) травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (2 – 5 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (2 червня – 13 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13 – 22 травня), основної (2 – 16 червня) і старшої (23-29 травня) школи.

Вручення документів про освіту буде проведено для випускників 9-х класів - 18-19 червня, 11-х класів – 31травня -1 червня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 28 жовтня  по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 24 по 30 березня.

                Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008р. №94 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки  № 845 від 12.09.2008 ;  № 1151 від 21.12.2009;  №  1116 від 23.11.2010 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 р. за N 151/14842.

             Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61 та на підставі «Положення про організацію навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів Запорізького  ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області» затвердженого на засіданні педагогічної ради протокол № 1   від  28.08.2009 р.

             Протягом 2013/2014 навчального року  години, відведені на навчальну практику, будуть використовуватись для реалізації практичної частини навчальних програм профільних предметів та предметів поглибленого вивчення, зокрема:

-          проведення практикумів з фізики в фізико-математичному профілі  для учнів 8-фм та 10-фм класах ( по 15 годин протягом року);

-         проведення практичних занять на місцевості з геометрії в фізико-математичному профілі  для учнів 10 – фм  класі (3  години протягом року);

-         проведення практичних робіт з економіки в математико- економічному профілі для учнів 8-е  кл. (8  годин протягом року) та 10-е кл. (15  годин протягом року);

-         проведення лабораторно - практичних робіт з «Історії України» в історико-прововому профілі  в 8-іп (6  годин протягом року) та 10-іп (6    годин протягом року);

          Також,  учні залучаються до презентацій науково-дослідних проектів, проведення учнівських  конференцій Ліцейського наукового товариства, участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах  ІІ та ІІІ етапів, участі в Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН України тощо.

          Заняття з курсу "Захист Вітчизни" проводяться наприкінці навчального ро­ку (перший тиждень червня) в рамках навчальної практики для учнів 10-х класів незалежно від  профілю,  з використанням навчально-методичної бази відповідних кафедр ЗНТУ (для хлопців) та обласної дитячої лікарні (для дівчат).

          Порядок вивчення окремих предметів.

        В початковій школі варіативна складова спрямовується на збагачення якості освіти, збереження здоров'я школярів, їх соціалізації, цілісний розвиток особистості, входження в соціально – корисну діяльність, адаптації до нових умов розвитку соціокультурного середовища, розвиток здібностей учнів 1 – 4 класів, а також створення умов для виявлення і розвитку етичного, інтелектуального, фізичного потенціалу дитини, творчої обдарованості.

      Додатковий час на  вивчення навчальних предметів інваріантної складової у початковій школі:

  • Російська мова – 1 година – на забезпечення вимог програми, з метою розвитку мислення, збагачення мовлення учнів, узагальнення, закріплення та розвитку граматичних, орфографічних, морфологічних навичок, вмінь будувати писемні висловлювання; формувати певне коло знань про мову, забезпечення мотивації вивчення мови.
  • Математика – 1 година – на уточнення, поглиблення і розвиток сенсорних умінь молодших школярів, формування уявлень про натуральне число та геометричні фігури, розвиток математичного мислення.
  • Християнська етикав українській культурі– 1 година – є  наскрізним, розділ для учнів початкової школи має пропедевтичний характер. Сприяє духовному, моральному та творчому розвитку особистості дитини.

     Вкласах з поглибленим вивченням окремих предметів   у зв'язку з відсутністюгодин   варіативної   складової   вивчення регіональних курсів «Екологія рідного краю» в 1-11 класах, «Історія рідного краю» в 4-11 класах буде забезпечене шляхом засвоєння   учнями      змістунавчального матеріалу регіональних курсів   у ході   викладання предметівінваріантної складової (  „Історія рідного краю“ - в курсі „Історія України“; „Екологія рідного краю“ -  в курсах „Природознавство“, „Географія“ та „Біологія“ ) під час вивчення на уроках місцевого матеріалу.

             Регіональний курс «Історія рідного краю» вивчається як предмет за вибором, в класах з поглибленим вивченням історії (8-іп та 9-іп) та в класах історико-правового профілю  (10-іп та 11-іп).

Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного  життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять та характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу.

В зв’язку з відсутністю матеріально-технічного забезпечення години трудового навчання учнів 5-7 класів реалізовані  в галузі технології  предметом  «Інформатика»--  навчальним предметом, покли­каного сформувати в учнів уявлення про основні інформаційні процеси в природі,  суспільстві, техніці, функціонування засобів інформаційних та комунікативних тех­нологій, основні компоненти програмного забезпечення; який забезпечує баланс між інтенсивним інтелектуальним та психологічним навантаженням і комфортним самопочуттям дитини, його зацікавленістю в навчанні. Важливим є і той факт, що  учень відразу бачить результат своєї діяльності у вигляді малюнка на екрані. Помилки легко виправляються, отримуються навички аналізу ходу рішення задачі, коректування результату, логічного мислення. Сучасне мультимедійне середовище,в рамках якого учні можуть використовувати вбудований графічний редактор, можливість імпорту гра­фічних, звукових і відео-файлів, створення власних музичних фрагментів. Все це дозволяє вчителю направляти учбові і проектні завдання в русло міжпредметних зв'язків.

(у 5-х класах  курсом «Основи програмування мовою Лого. Інформатика. 5-6 класи.Програма.» ,схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (протокол №1 від 13.01.2011р.);  у 6,7-х класах«Програма пропедевтичного курсу «Основи інформатики. 7 клас.  Володін В.В.,Володіна І.Л.,Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О. ).

            Години трудового навчання учнів 8-9-х класів реалізовані  в галузі технології  курсами  «Стежками козацької звитяги» та «Правовідносини та судочинство Запорізької Січі» для учнів 8- ІП, курсом «Основи культури гендерної рівності: ми різні – ми рівні» для учнів  9-ІП класів;   курсами «Оптичні системи та прилади» та  «Дивовижний світ оптичних явищ» для учнів 8-ФМ, курсом «Методи розв’язування задач з електрики та магнетизму» для учнів 9-ФМ.   Зміст трудового  навчання  у старших класах   реалізовано в галузі технології  спецкурсами:  «Основи комп’ютерної безпеки» для учнів 10-х кл. та «Основи веб-дизайну» для учнів 11-х класів.

             Модель профільного навчання, що склалася в ліцеї «Логос», не передбачає філологічного профілю з поглибленим вивченням англійської мови. Однак, поглиблене вивчення  англійської мови пов’язане із потребою враховувати вимоги до абітурієнтів базових навчальних закладів, безумовною необхідністю для сучасного фахівця будь в якій галузі  вільно володіти іноземною мовою. Скорочення часу на викладання англійської мови на 1 годину порівняно з програмою поглибленого вивчення пов¢язане з необхідністю виділення відповідної кількості годин на поглиблене вивчення предметів, передбачених профілями ліцею. Це скорочення компенсується інтенсифікацією навчально-виховного процесу в умовах груп малої наповнюваності.

            В 5-7 класах  незначний перерозподіл годин інваріантної складової (зменшений час , передбачений на вивчення фізичної культури  з 2,5 годин до 2 годин) компенсується проведенням занять спортивних секцій з «Волейболу», «Баскетболу», «Футболу», «Ушу», «Аеробіки» та спортивних танців з метою формування фізичного, духовного, та соціального здоров’я школярів; розвитку основних фізичних якостей; навчання техніки рухливих дій; підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.

            Незначний перерозподіл годин інваріантної складової пов'язаний з необхідністю збільшити час на вивчення предметів на поглибленому рівні здійснений в межах 15% часу інваріантної частини відповідно до  «Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України від 08.04.2009р. № 312. З цією метою Музичне мистецтво ( 8 кл) , Художня культура (9кл), Основи здоров’я (8-9кл), Технології (10кл),  російська мова ( 8 та 9 кл),  історія України (10фме) зменшено   тижневе навантаження  до  0,5 г. А тижневе навантаження  таких предметів, як  фізична культура (8 та 9 кл) на 1г.  

                                  Поглиблене вивченням окремих предметів

             Навчання у класах із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на основі компетентісного підходу до організації навчального процесу, має особистісно  зорієнтоване спрямування. У навчальному процесі поряд із традиційними широко використовуються інноваційні технології, дослідно-експериментальні та творчі види діяльності учнів.

            Для реалізації програм поглибленого вивчення предметів  залучається професорсько-викладацький склад  ЗНТУ, КПУ, ЗНУ.

            Відповідно до профілів ліцею з 8 класупоглиблено вивчаються наступні предмети: історія України, всесвітня історія та правознавство в історико-правовому профілі; економіка, алгебра та геометрія  в математично- економічному профілі   та алгебра,  геометрія і фізика в фізико-математичному профілі.

          В фізико-математичному профілі  інваріантна складова робочого навчального плану доповнюється спецкурсами:  «Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики» (8кл), «Методи розв’язування задач з електрики та магнетизму» (9кл) та факультативами « Модуль числа» та «Розв’язування  задач з параметрами» ( 8-9кл);

           В історико - правовому  профілі інваріантна складова робочого навчального плану доповнюється спецкурсами: «Уроки для стійкого розвитку», «Стежками козацької звитяги», «Правовідносини та судочинство Запорізької Січі» (8кл); «Основи культури гендерної рівності: ми різні – ми рівні»,  «Практичне право», «Конституційне право  України» ( 9кл).

            В математично-економічному профіліінваріантна складова робочого навчального плану доповнюється спецкурсами: «Основи сімейного господарювання» ( 8кл), «Ділова активність» (9 кл);   та  факультативом  «Основи маркетингу» (9кл).

             Гранично допустиме навантаження учнів у класах із поглибленим вивченням окремих предметів встановлюється в межах санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України (СанПін п.9.3.) та відповідними Типовими навчальними планами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

                           Порядок вивчення предметів у  профільних класах.

Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне на­вчання, яке має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

           Комплектування старшої школи в Запорізькому ліцеї «Логос» відбувається  за напрямами : природничо-математичним та суспільно-гуманітарним.

           Природничо-математичний  напрям представлений фізико – математичним профілем, який реалізується шляхом поглибленого вивчення математики і фізики та доповнюється спецкурсами варіативної складової навчального плану:  «Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах» (10 кл) та  «Інтеграл та його застосування» (11 кл), та ), « Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження» (10кл), «Методи розв’язування задач з  термодинаміки та електродинаміки (Ічастина)» та  «Методи розв’язування задач з  електродинаміки (ІІчастина), оптики, атомної та ядерної фізики» (11кл)

           Суспільно-гуманітарний  напрям  представлений історико - правовим  профілем,  який  реалізується  шляхом поглибленого вивчення історії України,   правознавства та доповненням варіативної складової спецкурсами: «Основи відновного правосуддя»  (10кл);  «Досліджуючи гуманітарне право» (10 кл), «Права людини» (11кл), «Права людини в Україні» ( 11кл).

          Суспільно-гуманітарний  напрям  представлений математико-економічним профілем, який реалізується  шляхом поглибленого вивчення економіки, математики та доповненням варіативної складової спецкурсами: «Фінансова грамотність»( 10 кл), «Основи підприємницької діяльності» (10 - 11 кл)

           Навчальний план десятого класу реалізує зміст освіти на рівні:

академічному  для учнів фізико-математичного профілю –   технології, людина і світ, економіка, українська література, біологія, географія, правознавство та на профільному  рівні – алгебра, геометрія, фізика;

академічному  для учнів економічного  профілю – правознавство, людина і світ, біологія, географія,  українська література та на  профільному  рівні – економіка, геометрія  та алгебра;

академічному  для учнів історико - правового  профілю –  географія, біологія,українська література  та  на профільному  рівні – історія України, всесвітня історія,  правознавство та людина і світ.

Поділ класів на підгрупи.

        Поділ класів на групи при вивченні окремих навчальних предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл ( шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів в загальноосвітніх навчальних закладах»

     На групи діляться:

-         1-11 класи  при поглибленому вивченні іноземної мови з кількістю не менше 8-10 учнів у групі  (по 2 групи в кожному класі);

-         10-11 класи  при проведенні уроків з фізичної культури (окремо хлопці та дівчата) з кількістю не менше 8 учнів у групі (по 2 групи в кожному класі);

-         10-11 класи  при проведенні уроків з Захисту Вітчизни (окремо хлопці та дівчата) з кількістю не менше 8 учнів у групі;

-         2,5-11 класи  при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів з кількістю не менше 8 учнів у групі (по 2 групи в кожному класі);

              Поділ класів на групи при наповнюваності, меншій від нормативної, а також поділ при вивчені інших предметів, ніж ті, що передбачені наказом МОН України від 20.02.2002 №128,  здійснюється за рахунок позабюджетних коштів( лист  міського управління освіти і науки  від 30.04.2010 № 08/004-553)

На групи діляться:

-         1-4 класи при проведенні занять з української мови з кількістю не менше 8 учнів у групі (по 2 групи в кожному класі);

-         5-6 класи при вивчені математики з кількістю не менше 8-10 учнів у групі ( по 3 групи в кожній паралелі);

-         11-фме класи при вивчені математики з кількістю не менше 8-10 учнів у групі (  2 групи в класі);

-         8-фме, 9 фме, 10-фме класи  при поглибленому вивченні іноземної мови з кількістю не менше 8-10 учнів у групі  (по 2 групи в кожному класі).

      До робочого навчального плану додається програмне забезпечення та інформація про навчальний заклад у редакції 2013 року.