Пояснювальна записка до навчального плану дошкільної групи Запорізького ліцею «Логос»

(група для дітей 6 року життя)

              Однією з головних умов забезпечення успіху у вихованні та навчанні дітей у дошкільній групі початкового модуля Запорізького ліцею «Логос» є врахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. Вона здійснюється через добір змісту навчального матеріалу та прийомів роботи з дошкільнятами, зумовленими особливостями їхнього сприймання, пам’яті, мислення й мовлення, емоційно – вольової сфери.

               До Запорізького ліцею «Логос» до перебування у дошкільній групі зараховуються діти шостого року життя.

              Розвиток, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку відбувається на основі програми «Я у світі», Міністерство освіти і науки України,

             Програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, врахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на збагачення, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторон життя малюка.

               Період старшого дошкільного віку є періодом розквіту сюжетно рольової гри. Збагачується зміст і форми інших видів діяльності дитини. Значну роль відіграє діяльність навчання. Відбувається подальше ускладнення сюжетів гри, зростає їх різноманітність, розгорнутість. Гра дедалі набуває творчого характеру.

              Форми організації освітнього процесу у дошкільній групі Запорізького ліцею “Логос”– колективна, індивідуальна. Типи занять – фронтальні, групові, індивідуальні, ігри – заняття.

               Увесь процес дитячого розвитку починається з провідної діяльності спілкування, спрямованої на розвиток особистості і завершується виходом на перший план діяльності, пов’язаної з розвитком пізнавальної сфери.

             За характерними  індивідуально – психологічними особливостями дітей, вихователі дошкільної групи організовують диференційований підхід до навчання, а саме: за віковим складом (різновікові групи); за рівнем розумового розвитку (за рівнем досягнень); за особистісно – психологічними типами (тип мислення, темперамент, тощо); за рівнем здоров’я.

                Заняття з математики, грамоти проводяться у підгрупах, також впродовж дня проводяться індивідуальні заняття до тих пір, доки дитина не засвоює запропоноване їй завдання і не буде виконувати його самостійно. Отже, індивідуальні заняття – це форма організації дітей, яка навчає, розвиває, корегує, контролює.

            

Навчальний план

дошкільної групи Запорізького ліцею “Логос”

на 2013 – 2014 н.р.

(шостий рік життя)

 

Заняття

Кількість годин на тиждень

Математика / логіка

1/1

Грамота

1

Українська мова

1

Образотворче мистецтво

Аплікація, конструювання

1

малювання

2

Ліплення

1

Фізична культура

2

Музика

2

Ознайомлення  з природою

0,5

Ознайомлення з навколишнім світом

1

Розвиток мовлення

1

Художня література

0,5

всього

15

Англійська мова

2

Загальне сумарне навантаження

17

      Директор ЗЛ “Логос”                                    А.Д.Рівкін


Copyright © 2014. All Rights Reserved.