Тематична контрольна робота з теми «Лексикологія. Фразеологія»

Початковий рівень

1. Встановіть співвідносність:

          1 варіант                                                                                        2 варіант

А) лексикологія;

Б) лексика;

В) багатозначне слово;

Г) антоніми.

А) словниковий склад мови;

Б) слова, близькі за значенням;

В) слово, яке має кілька лексичних значень;

Г) те, що означає слово;

Д) розділ науки про мову, що вивчає слова;

Е) слова, протилежні за значенням;

Є) Слова, однакові за звучанням та написанням, але різні за значенням;

Ж) неподільні стійкі словосполучення.

А) лексичне значення слова;

Б) синоніми;

В) омоніми;

Г) фразеологізми.

2. Вкажіть на словосполучення зі словами в переносному значенні:

             1 варіант                                                                                 2 варіант

А) гострий ніж;          В) ласкаве сонце;

Б) м’яка іграшка;        Г) золоті руки.

А) м’який характер;      В) золота монета;

Б) гарячий чай;              Г) гострий язик.

3. Котрий ряд слів є синонімічним:

А) казати, слухати, відповідати;

Б) маленький, невеличкий, дрібний;

В) образитися, замовчати, заплакати.

А) привітний, працелюбний, делікатний;

Б) нелукавий, чемний, роботящий;

В) безстрашний, відважний, мужній.

 

Середній рівень

4. Доберіть до поданих слів антоніми:

А) мовчати;                  В) здоровий;

Б) повільно;                  Г) темрява.

А) відкривати;                  В) високий;

Б) добре;                           Г) слабкість.

5. Визначте, у котрому рядку подані омоніми:

А) ясен місяць, старий ясен;

Б) вечірня зоря, ясна зоря;

В) крило птаха, крило літака.

А) хвіст черги, хвіст собаки;

Б) надрукований лист, березовий лист.

В) кнопка дзвінка, канцелярська кнопка.

 

Достатній рівень

6. Поясніть значення фразеологізмів, з одним із них складіть речення:

А) рукою подати;

Б) накивати п’ятами;

В) тримати язик за зубами.

А) язик, як помело;

Б) за тридев’ять земель;

В) жити одним днем.

 

Високий рівень

7. Напишіть невеликий твір на одну із тем, вживаючи синоніми, слова в переносному значенні:

А) Прийшла весна.

Б) Мій відпочинок.

В) Моє улюблене заняття.

 

№ 1 – 3 – 1 бал;          № 4 – 5 -1,5 балів;        № 6 – 2 бали;      № 7 – 4 бали.

 

Бажаю успіху в роботі!