3-4 класи

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області
Індивідуальний навчальний план  на 2013/2014 навчальний  рік  
Мова викладання:  російська    
Предмет, що вивчається на поглибленому рівні - англійська мова  
Наказ МОН України  та додатки до нього: № 682 (додаток № 5) від 29.11.2005р. Інформаційний збірник  МОН № 1, 2006р
         
    Кількість годин на тиждень   
Освітні галузі Навчальні предмети 4-а 4-б  
1. Інваріантна  складова  
Мови і літератури  Мова навчання (мова) 3 3  
Мова навчання (читання) 2 2  
Українська мова (мова) 3|3 3|3  
Українська мова (читання) 1|1 1|1  
Англійська мова 4|4 4|4  
Математика Математика 4 4  
Людина і світ Я і Україна 1+0,5 1+0,5  
Мистецтво Музика 1 1  
Образотворче мистецтво 1 1  
Технології Трудове навчання  1 1  
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3 3  
Основи здоров’я 1 1  
Р а з о м 22+ 0,5+3ф 22+ 0,5+3ф  
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1,5 1,5  
 
Гранично допустиме навчальне навантаження  на одного учня  до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, установлених Міністерством охорони здоров'я  України (СанПін п. 9.3.  6-денний робочий тиждень) 24 24  
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи) 27 27  
Граничний обсяг домашнього завдання 90 хв 90 хв  
         
Директор ЗЛ "Логос"                                                                    А.Д.Рівкін  


Copyright © 2014. All Rights Reserved.