Решение педсовета

Проект рішення педради від 06 грудня 2016 року

Неухильно дотримуватися в освітньому процесі вимог Державних стандартів освіти.

                                                                                          Всі вчителі,

                                                                                          постійно

Включити в співбесіду з вчителями, що атестуються, питання щодо того, як володіють вчителі змістом нормативної бази у галузі освіти.

Атестаційна

комісія,

березень 2017

Провести підготовчу роботу щодо переходу на електронний документообіг у ліцеї.

Рівкін А.Д.,

з 01.02.2017

В своїй повсякденній роботі враховувати психолого-фізіологічні особливості учнів: когнітивну сферу (пам'ять, увагу, мислення) та емоційну сферу (особливості  сприйняття навколишнього світу).

                                                                                          Всі вчителі,

                                                                                          постійно

Визнати необхідністьвикористання інноваційних технологій в освітньому процесі та продовжувати роботу по оволодінню та удосконаленню методів та прийомів застосування їх в своїй практичній діяльності.

Всі вчителі,

                                                                                          постійно

Створювати сприятливі умови для інтелектуального,  духовного,  естетичного та фізичного розвитку учнів початкових класів шляхом впровадження ефективних технологій  та методик навчання, контрольно-діагностичної діяльності.

Плетнева Т.А.,

вчителі початкових класів,

                                                                                          постійно

Доцільно та ефективно використовувати ІКТ під час проведення уроків, позакласних заходів як засіб професійної мобільності та конкуренто спроможності в нових соціокультурних умовах.

Всі вчителі,

                                                                                          постійно

Впроваджувати здоров’язбережувальні технології в навчально-виховний процес.

Всі вчителі,

                                                                                          постійно

Адміністрації ліцею при здійсненні всіх видів контролю (тематичного, фронтального, відвідування уроків, атестації педагогічних працівників) звертати увагу, як виконуються  вчителями рішення педради.