Зарахування до 10-х класів Запорізького ліцею «Логос»

Механізм зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти визначено Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (далі - Порядок зарахування), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18   та Законом України Про повну загальну середню освіту № 463-ІХ від 16.01.2020 (ст. 6-9 розділ ІІ та ст. 10 розділ ІІІ)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text із змінами, внесеними згідно із Законами№ 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431№ 1385-IX від 13.04.2021}

Документы для поступления         

Механізм зарахування здобувачів освіти

до закладів загальної середньої освіти

№ з/п Заходи Дата проведення Відповідальні
1 Провести педагогічну раду про переведення учнів Після проведення ДПА 26.05.2021 Адміністрація
2 Видати наказ про затвердження рішення педагогічної ради про переведення учнів

Після проведення ДПА

26.05.2021

Сухачова Л.В
3 Інформацію про переведення та зарахування учнів та наявність вільних місць оприлюднити на сайті ліцею відповідно до пункту 7 розділу І Порядку 1.06.2021 Сурду К.Я.
4 Прийом заяв від батьків учнів, які виявили намір продовжити навчання До 15.06.2021 ( 31.05 2021) включно Доля Ю.Б.
5 Оприлюднити оголошення про проведення конкурсного відбору ( у разі, якщо кількість поданих станом на 15 червня (31 травня) заяв перевищує загальну кількість місць у класі), що організовується і проводиться відповідно до пунктів 17-29 ІІ Порядку

До

15.06. 2021

( 31 травня 2021)

Сурду К.Я.
6 Схвалити на педагогічній раді Порядок вступу та конкурсні завдання для вступних випробувань 26.05.2021 Педагогічна рада
7 Видати наказ про затвердження рішення педагогічної ради про Порядок вступу та конкурсні завдання для вступних випробувань 26.05.2021 Сухачова Л.В
8 Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднити на сайті ліцею

15.06.2021

( 01.06.2021)

Сурду К.Я
9 Видати наказ про створення конкурсної та предметної комісій

15.06.2021

( 01.06.2021)

Сухачова Л.В
10 Конкурс провести впродовж двох тижнів

До 29.06.2021

(15.06.2021)

Заступники директора з НВР
11 Видати наказ по ліцею про зарахування учні до 10-х класів

до 31.06.2021

(15.06.2021)

Сухачова Л.В

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

№ з/п АЛГОРИТМ ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНІ
1 До участі в конкурсі допускаються здобувачі освіти на підставі особистої заяви батьків, які ознайомлені з умовами конкурсу 01.06.2021-14.06.2021 Батьки учнів, класні керівники
2 Здобувачі освіти, які навчалися в ліцеї, беруть участь у конкурсі на підставі результатів   контрольних робіт, які були проведені протягом року та річного оцінювання з математики, української та англійської мов 01.06.2021-14.06.2021 Богомазова Н.А. Байшева С.Ш. Кайдаш Г.В.
3 Здобувачі освіти, які за результатами річного оцінювання   отримали Похвальний лист, або були переможцями олімпіад, творчих конкурсів, мають міжнародні сертифікати з вище вказаних предметів звільняються від проходження конкурсу 01.06.2021

Кайдаш Г.В.

Сухачова Л.В.,

класні керівники

9-х кл

4 Здобувачі освіти ліцею, які за результатами річного оцінювання мають оцінки достатнього ( 9б) та високого   (10-12б) з математики, української та англійської мовзвільняються від проходження конкурсу 01.06.2021

Сухачова Л.В.,

класні керівники

9-х кл

5 У разі, коли результати у декількох здобувачів освіти є однаковими, береться до уваги середній бал Додатка до свідоцтва про базову середню освіту та успішні виступи учня в інтелектуальних конкурсах, відсутність доган та порушення Кодексу учня ліцею протягом поточного року 14.06.2021

Сухачова Л.В.

Фурман І.Т.

класні керівники

9-х   кл

6 Здобувачі освіти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях 01.06.2021-14.06.2021

класні керівники

9-х кл

Батьки

7

Конкурсні випробування проводяться   у письмовій формі очно або онлайн відповідно графіка

- 02.06.2021 - математика

- 07.06.2021 - українська мова

-10.06.2021 – англійська мова

(пункт 21 розділ ІІ)

 

Богомазова Н.А.,

класні керівники

9-х кл

8 Учасник конкурсу, який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися з апеляційною заявою до апеляційної комісії протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу (пункт 26 розділ ІІ)   Апеляційна комісія
9 Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти у порядку черговості згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. (пункт 25 розділ ІІ) 15.06. 2021 Конкурсна комісія
10 Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщені закладу освіти (пункт 25 розділ ІІ) 15.06. 2021 Конкурсна комісія