Материалы

Про склад шкільних апеляційних комісій

НАКАЗ  

Від 19.04.2019р.                                                         № 80 р

Про склад шкільних

апеляційних комісій

                   Відповідно до розділу V Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 (далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979 та з метою забезпечення об’єктивного проведення атестації

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити склад шкільної апеляційної комісії:
Клас Предмет Голова апеляційної комісії Член комісії
4 Українська мова Плетнева Т.А. Шевченко А.О., Левашова В.В.
4 Математика Плетнева Т.А. Пенькова О.Ю., Кулігіна О.В.
9 Українська мова Байшева С.Ш. Фурман І.Т.,   Шаго Л.М.
9 Математика Богомазова Н.А. Білоус О.Г., Килівник Н.М.
9 Англійська   мова Кайдаш Г.В. Павлів М.І., Гацко О.Р.

2. Затвердити розклад проведення засідань апеляційних комісій в Запорізькому ліцеї «Логос» ( Додаток 1).

3.Класним керівникам довести до відома учнів та їхніх батьків терміни й порядок подання апеляційних заяв у разі непогодження учнів із результатами атестації.

4. Підсумки засідань   апеляційних комісій підбити у протоколах; до останніх додати роботи учнів.

Директор ЗЛ «Логос»                                   А.Д.Рівкін

Виконавець

Сухачова Л.В., 764-88-77

Додаток 1 до наказу по ЗЛ «Логос» № 80 від 19.04. 2019

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                             Директор ЗЛ «Логос»

__________ А.Д.Рівкін

______________2019р.

Розклад

проведення засідань апеляційних комісій в Запорізькому ліцею «Логос»

у 2018-2019н.р.

з/п

Дата проведення засідання апеляційної комісії Предмет

Голова

апеляційної

комісії

Член

комісії

1 16.05.2019 Українська мова Плетнева Т.А. Шевченко А.О., Левашова В.В.
2 20.05.2019 Математика Плетнева Т.А. Пенькова О.Ю., Кулігіна О.В.
3 07.06.2019 Українська мова Байшева С.Ш. Фурман І.Т.,   Шаго Л.М.
4 10.06.2019 Математика Богомазова Н.А. Білоус О.Г., Килівник Н.М.
5    12.06 2019 Англійська   мова Кайдаш Г.В. Павлів М.І., Гацко О.Р.

НАКАЗ ЛОГОС затвер. плану 2019

НАКАЗ

Від 04.04. 2019р.                                                                           № 61р

м.Запоріжжя

Про затвердження плану управлінських заходів

щодо забезпечення організованого закінчення

2018-2019 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації

в Запорізькому ліцеї «Логос»

               На виконання наказу ТВО Вознесенівського району від 22.03.2019 № 125р «Про затвердження плану управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації» з метою забезпечення організованого завершення 2018/19 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в ліцеї

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити план заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2018-2019 н.р. та проведення державної підсумкової атестації в ЗЛ «Логос».

( Додаток 1)

 1. Протягом квітня - травня  2019р ознайомити з планом заходів вчителів-предметників, класних керівників, батьків та учнів 4-х, 9-х та 11-х класів.
 2. Заступнику директора з НВР Сухачовій Л.В. забезпечити виконання зазначеного плану до 25.06.2018 року.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЗЛ «Логос»                                                   А.Д.Рівкін

Виконавець:

Сухачова Л.В.

764-88-77

План управлінських заходів 2018-19

ПЛАН

заходів щодо організованого завершення

2018/19 навчального року та проведення державної

підсумкової атестації учнів Запорізького ліцею «Логос»

№ п/п Заходи

Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

  Відповідно до вимог Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 (далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1014/30882, із змінами, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ МОН України від 14.07.2015 № 762, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369), Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 923/5144, із змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.02.2012 № 115, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 01.02.2019 № 116), наказом Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 15.03.2019 № 164 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого завершення 2018/19 н.р. та проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти», наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 20.03.2019 № 96р «Про затвердження плану управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в закладах загальної середньої освіти міста Запоріжжя», та з метою своєчасного здійснення управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації
1.1 Забезпечити ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з чинною нормативною базою, правами та обов’язками учнів та їх батьків щодо закінчення навчального року, переведення та випуску учнів закладів загальної середньої освіти Березень, квітень 2019 року

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

1.2 Забезпечити планування організаційно-методичного та управлінського забезпечення закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації Квітень, 2019 року

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

1.3

Провести інструктивні наради з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів:

-          з вчителями предметникам,класоводами та класними керівниками

За окремим графіком

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

1.4 З метою інформування батьківської громадськості про особливості завершення 2017/2018 навчального року провести батьківські збори, оформити інформаційні стенди. Березень, квітень 2018

Рівкін А.Д.

Фурман І.Т.

Класні керівники, класоводи

2.

Видати накази по ліцею :

-                     «Про затвердження рішення педагогічної ради про особливості закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про вибір третього предмету для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про погодження процедури вибору третього предмету для проведення державної підсумкової атестації здобувачів базової середньої освіти».

- “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого завершення 2018/19 навчального року та проведення державної підсумкової атестації”;

-         «Про затвердження складів фахових комісій з перевірки відповідності змістовної частини завдань для проведення атестації орієнтовним вимогам до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

- “Про затвердження складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації   здобувачів початкової та базової середньої освіти»;

- “Про затвердження розкладу для проведення державної підсумкової атестації здобувачів початкової та базової середньої освіти»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про погодження атестаційних матеріалів, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у 4-х класах та завдань для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах»;

-         «Про затвердження спільного рішення педагогічної ради та ради закладу загальної середньої освіти про нагородження учнів 2-8, 10 класів похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

-               «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації» (за потребою);

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть її складати» (за потребою);

-         «Про затвердження результатів міжнародних мовних іспитів з іноземної мови рівня А-2 і вищого рівня (рівня В-1 і вищого рівня) здобувачам базової середньої освіти як результатів державної підсумкової атестації з іноземної мови»;

-                    «Про затвердження результатів міжнародних мовних іспитів з іноземної мови рівня В-1 і вищого рівня (В-2 і вищого рівня) здобувачам повної загальної середньої освіти як результатів державної підсумкової атестації з іноземної мови»;

-                    «Про забезпечення персонального контролю за достовірністю інформації, оформленням та видачею додатків до документів та документів про освіту»;

-         «Про забезпечення громадського контролю за оформленням додатків до документів про освіту та затвердження складну відповідної комісії ЗЗСО»

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про переведення учнів 4-х класів до основної школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-                    «Про затвердження рішення педагогічної ради про переведення учнів 1-3, 5-8, 10 класів до наступного класу на підставі річного оцінювання»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про результати навчальних досягнень здобувачів освіти, які навчалися за індивідуальною формою навчання»;

-                     «Про виконання навчальних планів та програм у 2018/2019 навчальному році»;

-                     «Про затвердження рішення педагогічної ради про вручення документів про освіту та переведення учнів 9-х класів до старшої школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-         «Про результати громадського контролю за оформленням додатків до документів про освіту»;

-         «Про затвердження складу комісій з перевірки документів ЗЗСО щодо відповідності оцінювання навчальних досягнень претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями»;

-         «Про результати контролю за дотриманням вимог щодо визначення претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями» (відзнака);

-                     «Про затвердження спільного рішення педагогічної ради та ради закладу загальної середньої освіти про нагородження випускників закладу загальної середньої освіти похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-                     «Про затвердження спільного рішення педагогічної ради та ради закладу загальної середньої освіти про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями»;

-         «Про затвердження результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (інших предметів) здобувачам повної загальної середньої освіти як результатів ДПА»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про вручення документів про освіту та випуск учнів                   11-х класів зі школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-         «Про затвердження рішення педагогічної ради про підсумки організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення ДПА»;

25.03.2019

25.03.2019

25.03.2019

04.04.2019

04.04.2019

12.04.2019

12.04.2019

26.04.2019

30.05.2019

24.05.2019

24.05.2019

10.06.2019

(9кл)

10.06.2019

(11кл)

Травень 2019

Травень 2019

30.05.2019

30.05.2019

30.05.2019

07.06.20'19

11.06.2019

12.06.2019 ( 9кл)

24.06.2019

( 11кл)

Травеь 2019

24.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

Протягом

Червня

24.06.2019

25.062019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

3.

Надати до територіального відділу освіти Вознесенівського району:

-   інформацію щодо кількості учнів 4–х класів, які складали ДПА з російської мови (за окремою формою);

-   інформацію щодо вибору предмету (за рішенням педагогічної ради, з урахуванням побажань учнів) для проведення ДПА в 9-х класах (за окремою формою);

-   інформацію щодо кількості учнів, звільнених від ДПА (за окремою формою);

-   інформацію про претендентів на нагородження медалями (за окремою формою);

-   інформацію про претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, які мають особливі умови нагородження (за окремою формою);

-   моніторинг якості навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів з ДПА-ЗНО (за окремою формою);

-   заявки на замовлення бланків на нагородження (похвальні листи, похвальні грамоти);

-   клопотання про нагородження Золотою та Срібною медалями претендентів,які мають особливі умови нагородження;

-   пропозиції щодо введення педагогічних працівників (фахівців), заступників директорів закладів загальної середньої освіти до складу апеляційних комісій з перевірки об’єктивності проведення державної підсумкової атестації;

-   пропозиції щодо складу комісії з перевірки документації закладів загальної середньої освіти Вознесенівського району щодо дотримання особливих умов нагородження;

До 21.05.2019

До 10.05.2019

До 24.05.2019

До 21.06.2019

До 21.06.2019

До 21.06.2019

До 10.05.2019

До 21.06.2019

До 03.05.2019

До 24.05.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

№ п/п Заходи

Термін

виконання

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.1

-   інформацію про учнів 9-х, 11-х класів, які складатимуть державну підсумкову атестацію в інші терміни (не пройшли державну підсумкову атестацію у встановлені строки);

-   аналітичний та цифровий звіт про виконання навчальних планів та програм за 2018/2019 н.р.;

-   аналіз результативності управлінської діяльності щодо організованого закінчення навчального року, в якому зазначити (за окремою формою):

üкількість учнів початкової школи (1-3 класів), переведених до наступного класу за індивідуальною навчальною програмою;

üкількість учнів початкових класів, залишених для повторного навчання у тому самому класі;

üкількість випускників 11 класу та учнів 9 класу, які не атестовані та випущені зі школи з табелем успішності;

üкількість учнів-екстернів;

-  аналітичну довідку «Про стан   управлінського контролю у ЗЗСО з питань реалізації нормативної бази, що регулює закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів».

До 21.06.2019

До 14.06.2019

До 21.06.2019

До 25.06.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.2 Забезпечити підготовку, погодження та затвердження завдань для проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11-х (за потребою) класах відповідно до орієнтовних вимог (методичних рекомендацій) до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році (додаток до листа МОН України). До 26.04.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.3 Забезпечити затвердження строків (розкладу) проведення державної підсумкової атестації в 4-х,           9-х, 11-х (за потребою) класах. До 12.04.2019; 26.04.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.4 Забезпечити створення та затвердження персонального складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11-х (за потребою) класах. До 12.04.2019; 26.04.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.5 Забезпечити узгодження з головою державних атестаційних комісій, затвердження заступником директора з навчально-виховної роботи розкладів роботи державних атестаційних комісій та оприлюднення їх на інформаційному стенді закладу освіти та (або) на його веб-сайті.

До 03.05.2019;

24.05.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.6 Забезпечити погодження та затвердження процедури вибору третього предмета для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів. До 12.04.2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

3.7 Забезпечити громадський контроль за оформленням додатків до документів про освіту шляхом створення комісії з перевірки достовірності заповнення зазначених документів. Травень-червень 2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.8

Провести педагогічні ради:

-          «Про особливості закінчення 2018/2019 н.р. та проведення державної підсумкової атестації»;

-          «Про погодження атестаційних матеріалів, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики для проведення державної підсумкової атестації у 4-х та 9-х класах»;

-          «Про погодження процедури вибору третього предмету для проведення державної підсумкової атестації здобувачів базової середньої освіти»;

-          «Про вибір третього предмету для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах»;

-          «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть її складати»;

-          «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації» (за потребою);

-          «Про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації здобувачів базової (повної) загальної середньої освіти» (за бажанням);

-   «Про результати навчальних досягнень здобувачів освіти, які навчалися за індивідуальною формою навчання»;

-          «Про переведення учнів 4-х класів до основної школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-          «Про переведення учнів 1-3, 5-8, 10 класів до наступного класу на підставі річного оцінювання»;

-          «Про визначення претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями»;

-          «Про вручення документів про освіту та переведення учнів 9-х класів до старшої школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-          «Про вручення документів про освіту та випуск учнів 11-х класів зі школи на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації»;

-          «Про підсумки організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації»;

-                         - «Про стан виконання навчальних планів та програм у 2018/2019 навчальному році».;

Березень -червень 2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

3.9

Провести спільні засідання педагогічної ради та ради закладу загальної середньої освіти:

-    «Про нагородження учнів 2-8, 10 класів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

-    «Про нагородження випускників закладу загальної середньої освіти похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-    «Про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями».

Травень   -червень 2019

Рівкін А.Д.

Сухачова Л.В.

Плетнева Т.А.

Наказ. Організоване закінчення року

НАКАЗ

від 19.04. 2019р.                                                                        82 р

Про порядок закінченная

навчального року та проведення

державної підсумкової атестації

у Запорізькому ліцеї «Логос»

в 2018/2019 навчальному році

Закінчення 2018/2019 навчального року і проведення державної підсумкової атестації здобувачів освіти визначено відповідно до вимог Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 (далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1014/30882, із змінами, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ МОН України від 14.07.2015 № 762, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369), Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 923/5144, із змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.02.2012 № 115, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 01.02.2019 № 116 та з метою організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у Запорізькому ліцеї «Логос» в 2018/2019 навчальному році.

НАКАЗУЮ:

1.Завершити навчальні заняття у 1-11-х класах 31 травня 2019 р.

2.Провести державну підсумкову атестаціюу 2018/2019 навчальному році:

2.1.у4-х класах з 13 по 17 травня із української мови та математики;

2.2.у9-х класах з 1 червня по 12 червня з трьох предметів: української мови, математики, англійської мови;

2.3. у 11-х класів з 21 травня по 13 червня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - з української мови, з математики або з історії України та одного предмету за вибором учня у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

3. Провести атестацію у 4-х, 9-х та 11-х класах ( за потреби) за завданнями, затвердженими наказом по ЗЛ «Логос» .

4.Розпочинатидержавну підсумкову атестацію о 09.00.

5. Бали за державну підсумкову атестацію в початковій та основній школі виставляти у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна», а такаж у додатки до свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація».

6. Після завершення навчальних занять провести свято «Останній дзвоник» - для учнів початкової школи 30 травня 2019, для учнів основної та старшої школи 31 травня 2019

7.Вчителям-предметникам:

7.1. 27.05.2019р оцінити навчальні досягнення учнів 2-11-х класів за ІІ семестр в класних журналах. Скоригована семестрова оцінка за ІІ семестр виставляється не пізніше 10 червня поточного навчального року.

7.2. До 29.05.2019р. оцінити навчальні досягнення учнів 2-11х класів за рік в класних журналах.

7.3. до 03.06.2019р. заповнити електронні звіти про виконання навчальних програм за рік .

7.4. 04червня 2019р здати на перевірку заступнику директора з НВР Богомазовій Н.А. журнали:

- реєстрації проведення індивідуально-групових занять та консультацій;

-факультативних занять;

- гурткової роботи;

- роботи з обдарованими учнями.

8.Класним керівникам  1-11 класів:

8.1. Провести на виховних годинах 29 травня або 30травня та записати у класні журнали та у електронних щоденниках учнів:

-  інструктажі з запобігання дитячого травматизму, про дотримання правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил поведінки у громадських містах;

-  ознайомити учнів з результатами семестрового та річного оцінювання;

-  видати Табель навчальних досягнень та відвідування школи.

8.2. 28.05.2019р. до 10.00 надати заступнику директора з НВР Сухачовій Л.В. заяви батьків учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання

8.3. 31.05.2019р заповнити в електронному вигляді відомості про навчальні досягнення учнів класу за    рік.

8.4. З 05.06.2019-07.06.2019р здати класні журнали   заступникам директора з НВР: Сухачовій Л.В. (9-11 класи); Байшевій С.Ш. ( 8 класи); Кайдаш Г.В. ( 7 класи); Богомазовій Н.А.(6-класи); Фурман І.Т. ( 5 класи).

 1. 5.Провести генеральне прибирання навчальних кабінетів до 31травня 2019 року.      
 2. 6.Здати звіти з виконання планів виховної роботи за ІІ семестр до 31 травня  2019 року.
 3. 7. Здати звіт про відвідування учнів за ІІ семестр з підтверджуючими матеріалами щодо пропусків. (Фурман І.Т., до 31 травня 2019 р).

8.6. Здати заступнику директора з НВР Сухачовій Л.В. оформлені особові справи учнів ( за окремим графіком) 07.06.2019р (1-8,10 кл)  та 14. 06.2019 (9кл) та 25.06.2019 (11кл).

8.7.   30.05.2019р о 18.00 (5-8, 10кл) провести батьківські збори щодо підведення підсумків навчально-виховного процесу в даному класі за рік.

 1. 28 травня 2019 о 15.00 провести педагогічну раду по переведенню учнів 1-3, 5-8,10 класів до наступного класу.
 1. 29 травня 2019 провести педагогічну раду по переведенню учнів 4-х класів до наступного класу

11.Заступникам директора з НВР ліцею Богомазовій Н.А., Плетневій Т.А. та Сухачовій Л.В. узагальнити звіт про виконання навчальних планів і   програм та надати його до ТВО до 14 червня 2019 року.

12. Провести виробничу нараду за підсумками ІІ семестру та навчального 2018-2019 року 3 червня 2019 року.

13. Керівникам гуртків:

13.1. до 03.06.2019р. заповнити електронні звіти про виконання програм за рік

13.2. до 04червня 2019р здати на перевірку заступнику директора з НВР Богомазовій Н.А. журналгурткової роботи.

14.Заступнику з АГЧ Пузінову М.В.

14.1.Провести генеральне прибирання приміщень ліцею до 01.06.2019 року.

14.2.Організувати усунення недоліків сантехнічного обладнання ліцею, меблів тощо.

15.Контроль виконання наказу залишаю за собою.

Директор ЗЛ Логос                                             А.Д.Рівкін

Виконавець СухачоваЛ.В.., 764-88-77

Про порядок підготовки та затвердження завдань для державної підсумкової атестації

НАКАЗ

Від 19.04. 2019р.                                                                                           № 81 р

Про порядок підготовки

та затвердження завдань

для державної підсумкової атестації

           Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979; Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799; наказів «Про проведення в 2018/2019н.р. державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» від 25.01.2019 № 59 та «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25.01.2019 року №59» від 01.02.2019 № 116; листів МОН України   «Щодо порядку проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації » від 03.10.2018 № 1/9-595, «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019н.р» від 23.01.2019 № 1/9-41 та «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році» від 27.03.2019 № 1/9-196.

НАКАЗУЮ:

1.Встановити на 2018/2019 навчальний рік наступний порядок підготовки завдань для державної підсумкової атестації:

 1. 1.до 10.05.2019 заступникам директора з НВР підготувати пакети документів для проведення державної підсумкової атестації та надати їх на затвердження директору ліцею:

2.1.ознайомитися з листами МОН України «Щодо порядку проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації » від 03.10.2018 № 1/9-595, «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019н.р» від 23.01.2019 № 1/9-41 та «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році» від 27.03.2019 № 1/9-196 та наказами МОН «Про проведення в 2018/2019н.р. державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» від 25.01.2019 № 59 та «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25.01.2019 року №59» від 01.02.2019 № 116;

2.2. підготувати завдання для державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х класів відповідно до листа Міністерства освіти і науки України«Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019н.р» від 23.01.2019 № 1/9-41 та «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році» від 27.03.2019 № 1/9-196.

           2.3. до 25.04.2019 надати підготовлені матеріали для проведення ДПА заступнику директора з НВР, який опікується викладанням даного предмету, на погодження педагогічною радою.

7.Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з НВР Сухачову Л.В. та Плетневу Т.А.

Директор ЗЛ «Логос»                                                   А.Д.Рівкін

Виконавець:Сухачова Л.В., 764-88-77

Додаток 1 до наказу по ЗЛ «Логос» від 19.04.2019 № 81р

Склад фахових комісій

з перевірки відповідності змістовної частини завдань для проведення атестації

орієнтовним вимогам до проведення ДПА учнів

у системі загальної середньої освіти

Клас Предмет Голова фахової комісії Члени фахової комісії
4 Українська мова Плетнева Т.А. Шевченко А.О., Левашова В.В.
4 Математика Плетнева Т.А. Пенькова О.Ю., Кулігіна О.В.
9 Українська мова Байшева С.Ш. Фурман І.Т., Шаго Л.М.
9 Математика Богомазова Н.А. Білоус О.Г., Килівник Н.М.
9 Англійська мова Кайдаш Г.В. Павлів М.І., Гацко О.Р.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.