Материалы

Навчальний проект "Ляльковий будинок"

Метод проектов в начальной школе. Создание мультфильма.

Posted: 01.12.2012 in
 

 

Назва проекту: Doll’s House

Автор проекту: Бойцева Вікторія Вікторівна
викладач англійської мови

м. Запоріжжя
2011 p.

Основні питання проекту:

Ключове: «What is a doll’s house?»
(«Ляльковий будинок, який він?»)

Тематичні: – Why has a doll got a house?
– Why have you got a doll’s house?

Змістові: – What rooms are there in the doll’s house?

– What furniture is there in the doll’s house?

– What can a doll do in the doll’s house?

Стислий опис:

Державна навчальна програма з вивчення англійської мови для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови передбачає у 2 класі вивчення теми «Помешкання. Я і мій дім». Зазначена тема є також і в подальшому вивченні, тому цей проект можливо пристосувати до іншого класу і року навчання.

Основне завдання, що стоїть перед викладачами іноземних мов – розвиток комунікативних здібностей учнів. Для вирішення цього завдання необхідно не лише оволодіння новими методами викладання, але й новими формами проведення занять. У процесі вивчення вищезазначеної теми у зв’язку з типовістю опису «дорослих» помешкань, я ,як творча людина, вважаю за потрібне урізноманітнити методи викладання теми, з метою втримання інтересу учнів, розв’язання ними актуальних завдань навчання англійської мови саме як засобу комунікації.

Основні поняття (лексико-граматичні одиниці), що вивчатимуться: my (our, her, his) home, a house, a flat; назви кімнат (a bedroom, a living-room, a bathroom etc.), назви меблів (a bed, a sofa, an armchair, a wardrobe etc.), використання прикметників місця в конструкції ( on, in, under, in the middle of, in front of, above etc.), дієслова що до використання помешкань та меблів у ляльковому будинку (My doll has got a sofa, she can sleep on it).

Шляхи пошуку відповідей на ключове і тематичні питання:

1. Учні проведуть дослідження що до призначення кімнат і меблів власних домівок і лялькового будинку.

2. Відбудеться опитування та дискусія «Де можна покласти різні речі у кімнаті? Яке місце має кожна річ?»; переконаються у подібності лялькового будинку до домівки, розкриють власні творчі здібності до виконання ролі ляльки під час створення анімаційного фільму про ляльковий будинок «Five magic bells».

3. Учні удосконалюватимуть навички роботи в групах, будуть узагальнювати результати роботи та створювати рекомендації для виробників лялькових будинків.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Учні оволодіють знаннями лексичних і граматичних одиниць з теми, здобудуть навички аудіювання: розумітимуть висловлювання вчителя та однокласників побудовані на вивченому матеріалі (назв кімнат і меблів власних домівок і лялькового будинку).

Учні здобудуть навички діалогічного мовлення при проведенні опитування (e.g.:«Where can you put your books? – I can put my books in my bookcase or on my bookshelf. Can my doll cook in the kitchen? – Yes? She can. There is a cooker in her kitchen»); i виконання ролі ляльки під час створення анімаційного фільму про ляльковий будинок «Five magic bells» (e.g.:«Where is the magic bell? Is it in the sink? – No? It isn’t. / Yes, it is).

Учні удосконалюватимуть навички читання при вивченні тематичного тексту – бачення автору підручника, яким саме є ляльковий будинок, і виконанні післятекстових завдань.

Учні здобудуть навички монологічного мовлення при описі власного бачення свого житлового помешкання (за власним мялюнком) і свого уявлення про те, яким повинен бути іграшковий ляльковий будинок (спільне створення зображення у групі).

Учні удосконалюватимуть навички роботи в групах, будуть узагальнювати результати роботи та створювати рекомендації для виробників лялькових будинків письмово.

Час, необхідний для реалізації проекту:

Реалізація проекту досить органічно співпадає з реалізацією учбового плану уроків з означеної теми і загалом складає від 8 до 10 40-хвилинних уроки. До цього треба додати час для перегляду анімаційного фільму, що може відбуватися окремо.

Матеріали та ресурси:

 Комп’ютер(и) і програми опрацювання зображень. Програми для створення мультимедійних презентацій. Програми для створення відеофільмів.
 Цифровий фотоапарат або відеокамера.
 Принтер.
 Програвач DVD-дисків і лазерні диски.
 Засоби для зв’язку з Інтернетом.
 Проектор або телевізор і відеомагнітофон.

Реалізація проекту:

Під час виконання навчальної програма з вивчення англійської мови для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови у 2 класі впродовж вивчення теми «Помешкання. Я і мій дім» вчитель пропонує учням (на першому або другому уроці теми) подумати, чи цікаво гратися іграшковим будинком і чи схожий він на їх власну домівку: «Look at the dolls houses. (перегляд презентації вчителя або безпосередньо лялькового будиночка):

«What is a doll’s house?»(«Ляльковий будинок, який він?»)

Why has a doll got a house?

Have you got a doll’s house?

(на третьому або четвертому уроці теми):
What rooms are there in the doll’s house? (Діти розповідають які кімнати є в ляльковому будинку, засвоюють лексику теми назви кімнат (a bedroom, a living-room, a bathroom etc.) і порівнюють ляльковий будинок зі своїм помешканням). Вчитель пропонує учням обрати будь-яку кімнату для своєї ляльки або робота тощо і зобразити, що саме вона має в кімнаті. Відповіді можна почути найрізноманітніші: «My bathroom is big. I have got a toy-box in my bathroom». (Моя ванна кімната велика. В мене є коробка з іграшками у ванній кімнаті. – каже лялька, роль якої грає Буртова Настя:

(на четвертому – п’ятому уроці теми)
What furniture is there in the doll’s house? (Діти розповідають які меблі є в ляльковому будинку, засвоюють лексику теми меблів (a bed, a sofa, an armchair, a wardrobe etc.) і порівнюють лялькові меблі і їх призначення зі своїм помешканням. Діти активізують використання прикметників місця в конструкції ( on, in, under, in the middle of, in front of, above etc.).

Учні активізують вживання дієслів що до використання помешкань та меблів у ляльковому будинку (My doll has got a sofa, she can sleep on it):

(Головань Ганна і
Грицаєнко Єгор)

(на п’ятому – сьомому уроці теми)

Вчитель пропонує учням об’єднати ті діалоги, що утворилися впродовж дії проекту сюжетом мультиплікаційного лялькового фільму. Оскільки дія нашого проекту відбувалась в першому семестрі, діти запропонували залучити до дії фільму такий персонаж як Дід Мороз (Грицаєнко Єгор виконує цю роль). Назва мультиплікаційного лялькового фільму «Five magic bells». Я вважаю дуже доцільним використання прийомів драматизації в початковій школі, кількість повторів діалогів з теми перевищую найкращі сподівання вчителя, оскільки кожен учень хоче зіграти свою роль якнайкраще. Героями мультику виступили ляльки самих дітей, що ще більше підвищило мотиваційну складову навчального проекту. Герої фільму шукають магічні дзвіночки, які загубив Дід Мороз під час подорожі на своєму олені. Магічні дзвіночки загубилися в різних кімнатах лялькового будинку. Лялька-власниця кімнати розповідає, що саме є в кімнаті:
– There is a sink in my kitchen.
– There are four chairs in my kitchen.
– There are two curtains on the window in my kitchen.

– Where is the magic bell?
– Is it on the fridge?
– Is it under the table? etc

(Віолетта Сергієнко і
Олег Шаповал

Завершується фільм, коли знайдені всі магічні дзвіночки:

Під час створення фільму доцільно використовувати диференційні завдання. Наприклад, більшість учнів долучаються до самостійного вибору не лише ляльки, кімнати, але й англомовних структур опису кімнати (для деяких учнів – кількох кімнат). Діти допомагають одне одному при створенні діалогів. І все це враховується при оцінюванні знань і умінь учнів.
Крім того, учні виконували додаткові завдання на вживання прийменників місця на письмі:

Закінчується проект створенням письмових рекомендацій для виробників лялькових будинків:

1. A doll’s house can be big. It is not very small. Pupils can colour the walls and furniture of the house.
2. There are two floors in the house.
3. There is a kitchen in the house. There is a cooker and a carpet in the kitchen. There is a sink and a fridge in the kitchen. There are four chairs and a table in the kitchen. There are two curtains on the window and two cupboards.
4. There are three bedrooms in the house. There are three beds. There are six curtains on the windows. There are three mirrors. There are three soft stools.
5. There is a bathroom in the house. There is a bath and a carpet. There is a sink and a mirror. There is a curtain.
6. There is a hall in the house. There is a chest of drawers and a carpet. There is a shelf and a mirror.
7. There is a living-room in the house. There is a chest of drawers and a carpet. There is a bookcase and a mirror. There is a wardrobe and a sofa. There is a shelf and a TV-set. There are four chairs, two armchairs and a table.
8. There is a balcony in the house. There are flowers on it.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Що стосується форм та критеріїв оцінювання змісту та навчання учнів, вважаю за потрібне зазначити, що вони знаходяться в залежності від віку учнів і кількості і форм роботи над проектом. В нашому випадку, було обране оцінювання кожного етапу роботи над проектом і головним критерієм завжди є використання учнями всіх вивчених лексико-граматичних одиниць у усному діалогічному і монологічному мовленні і письмово:


п/п П.І.Б. Назви кімнат в стр.:
”There is/are …” Назви меблів в стр.:
”There is/are …” Вживанні прийменників в усному мовл. Назви кімнат, меблів, вживанні прийменників письмово Опис своєї кімнати і лялькової Діалогічне і монологічне мовл. В фільмі
1. Барська Еліна
2. Буртова Настя
3. Головань Ганна
4. Гуженкова Соня
5. Грицаєнко Єгор
6. Драчевський Михайло
7. Кириченко Лера
8. Ковтун Матвій
9. Сергієнко Віолета
10. Шаповал Олег

Знання учнів оцінюється за допомогою опитування, спостереження за їх роботою, написаної роботи на вживання прийменників місця і створених ними кінцевих продуктів: фільму і письмового опису своєї кімнати. І головне, рекомендацій виробникам лялькових будинків.

Висновки

4. Учні провели дослідження що до призначення кімнат і меблів власних домівок і лялькового будинку.

5. Відбулось опитування та дискусія «Де можна покласти різні речі у кімнаті? Яке місце має кожна річ?»; учні переконалися у подібності лялькового будинку до домівки, розкрили власні творчі здібності що до виконання ролі ляльки під час створення анімаційного фільму про ляльковий будинок «Five magic bells».

6. Учні удосконалювали навички роботи в групах, навчились узагальнювати результати роботи та створили рекомендації для виробників лялькових будинків.