Англійська мова

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

БУДЕ ПРОВОДИТИСЯ ЗА ПІДСУМКАМИ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ, ЯКА СКАЛАДАЄТЬСЯ З:

 1. Контролю навичок читання.
 2. Комплексного лексико-граматичного тесту.
 3. Контролю навичок письма.

У КОМПЛЕКСНІЙ  КОНТРОЛЬНІЙ  РОБОТІ ВРАХОВАНО ТЕМИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРОГРАМОЮ ДЛЯ  СПІЛКУВАННЯ, А ТАКОЖ ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ЯВИЩА, ЩО ВИВЧАЛИСЯ У ПОПЕРЕДНІ РОКИ:

 • «Я, моя сім’я, мої друзі»
 • «Харчування»
 • «Охорона здоров’я»
 • «Кіно і театр»
 • «Спорт»
 • «Великобританія»
 • «Україна»
 • «Шкільне життя»
 • Present/ Past/ Future Simple;
 • Present/ Past Continuous;
 • Present/ Present Perfect Continuous;
 • Past Perfect;
 • Present/ Past/ Future Passive;
 • Modal Verbs;
 • Ступені порівняння прикметників;
 • Злічувальні та незлічувальні іменники
 • Групове обстеження

 • 10.00 – 11.00
 • Індивідуальна співбесіда

 • за графіком