Кодекс здобувача освіти

Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Цей Кодекс здобувача освіти (далі - КЗО) документ, розроблений з метою створення корпоративної культури в Ліцеї, поліпшення іміджу установи, оптимізації взаємодії із зовнішнім середовищем і всередині Ліцею, вдосконалення управлінської структури.

2. Кодекс - це звід основних морально-етичних норм і правил соціальної поведінки, прийнятих в Ліцеї, слідуючи яким ми зміцнюємо високу репутацію Ліцею, підтримуючи його авторитет, і продовжуємо традиції попередніх поколінь учнів і вчителів.

3. Кодекс визначає основні принципи спільної життєдіяльності учнів, вчителів та працівників Ліцею, які повинні включати шанобливе, ввічливе і дбайливе ставлення одне до одного і до оточуючих, а також співробітництво і відповідальність за функціонування Ліцею.

4. Ліцей зобов'язаний створити необхідні умови для повної реалізації положень Кодексу.

5. Адміністрація Ліцею в кінці кожного семестру зобов'язана організовувати зустріч з учнями з метою обміну думками та обговореннями, що стосуються життя школи.

6. Всі учні Ліцею в незалежності від статі, віку, національності, ставлення до релігії, переконань мають рівні права і свободи і рівні можливості для їх реалізації.

7. Якщо порушення вимог Кодексу здобувача освіти носять систематичний характер, це розцінюється як свідома позиція, спрямована на приниження і ущемлення прав інших дітей, і як виклик самій організації, її колективу, засадам та репутації. У цьому випадку адміністрація Ліцею може застосувати різні форми покарання, які визначені законодавством, аж до виключення порушника з Ліцею.

7. Кодекс здобувача освіти не містить нічого, що було б недоступно для розуміння учня будь-якого віку. Його виконання залежить тільки від знання вимог і бажання слідувати їм. Кожен учень Ліцею зобов'язаний вивчити положення Кодексу і підтвердити згоду слідувати їм. Після цього настає повна особиста відповідальність кожного за свою поведінку.

Предмет регулювання

Кодекс регулює правила поведінки здобувача освіти, яких він дотримується в Ліцеї протягом всього освітнього процесу, а також під час проведення шкільних заходів.

Кодекс сприяє створенню для навчання таких умов і обстановки, при яких здобувач освіти зможе отримати знання, виробити навички та сформувати свої життєві цінності.

Адміністрація Ліцею зобов'язана ознайомити з Кодексом всіх вчителів, учнів та батьків.

Внутрішній розпорядок Ліцею повинен ґрунтуватися на Кодексі здобувача освіти.

Мета Кодексу здобувача освіти.

Метою Кодексу є впровадження єдиних правил поведінки всіх учасників освітнього процесу в Ліцеї.

Кодекс сприяє тому, щоб учень сам навчився керувати своєю поведінкою, що сприятиме встановленню дисципліни і формуванню взаємної поваги всіх учасників освітнього процесу, а також встановлення в Ліцеї сприятливої і безпечної обстановки.

Сфера регулювання.

Кодекс поширюється на всіх учнів Ліцею.

Директор, адміністрація Ліцею, Дисциплінарна комісія, вчителі та інші працівники Ліцею, батьки сприяють дотриманню Кодексу здобувача освіти.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

Здобувач освіти має право:

1. На освіту, охорону життя, сприятливі умови для отримання якісної освіти.

2. Спрямовувати свою діяльність на придбання знань і умінь з використанням всіх можливостей школи; висловлювати свою особисту думку і сумніви, що стосуються змісту навчання і виховання.

3. Викладати класному керівникові, директорові Ліцею, іншим вчителям свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.

4. Користуватися навчальними посібниками, технічними засобами навчання, спортивним інвентарем, бібліотечним фондом, відповідаючи за їх збереження.

5. Брати участь у позакласних і позашкільних заняттях.

6. Відвідувати консультації з предметів, передбачених шкільним розпорядком.

7. На об'єктивне оцінювання своєї навчальної праці, роз'яснення з приводу даної оцінки.

8. На створення різних клубів, секцій, студій, асоціацій та інших самодіяльних об'єднань, якщо їх діяльність не суперечить статуту Ліцею, прийнятим нормам моралі і моральності.

9. На отримання від вчителів і адміністрації Ліцею відповідей на питання про хід освітнього процесу.

10. Представляти Ліцей на конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно до своїх можливостей і вмінь.

11. Відпочивати в перервах між уроками, в вихідні та святкові дні, а також під час канікул.

12. На вільне спілкування в Ліцеї після уроків (вечори, диспути, концерти, інші культурні заходи).

13. Вибирати особисто, через батьків або осіб, які їх замінюють, профілі навчання, існуючі в Ліцеї, форми навчання, визначати темпи, терміни освоєння освітньої програми, вибирати індивідуальну освітню програму, курси за вибором.

14. На свободу творчої і наукової діяльності.

15. Відстоювати свої права учня, людини і громадянина.

16. Відкрито висловлювати думку з будь-якого питання життя Ліцею, якщо це не принижує гідності іншого учасника освітнього процесу, вносити свої пропозиції на зустрічах з адміністрацією Ліцею.

Здобувач освіти зобов’язаний :

1. Виконувати статут Ліцею, розпорядження адміністрації, працівників та чергових учнів Ліцею, якщо вони не суперечать Статуту організації, дотримуватися і підтримувати встановлені в організації правила внутрішкільного порядку, безпеки життєдіяльності, санітарії, гігієни.

2. Поважати права, честь і гідність інших здобувачів освіти та працівників Ліцею. Не допускати ущемлення інтересів колективу і оточуючих людей, допомагати молодшим товаришам розумно вирішувати їх спірні питання.

3. Приходити до Ліцею за 10 - 15 хвилин до початку занять згідно з розкладом.

4. Мати охайний зовнішній вигляд.

5. Мати при собі відмітний знак учня Ліцею (значок, пропуск, бейдж і т.д.), якщо це визначено Положенням про пропускну систему Ліцею.

6. Достойно, культурно поводитися в Ліцеї і за його межами, піклуватися про честь і підтримку традицій Ліцею, його авторитету.

7. Повністю використовувати час, призначений для навчання, старанно працювати над збагаченням своїх знань, систематично готуватися до занять в Ліцеї, брати участь в обраних позакласних і додаткових заняттях.

8. Строго підтримувати санітарно-гігієнічний порядок в туалетних кімнатах, у всіх приміщеннях Ліцею і на території шкільного подвір’я.

9. Поважати погляди і переконання інших людей, їх свободу і гідність.

10. Здобувачі освіти та їхні батьки (особи, які їх замінюють) відповідно до законодавства України несуть майнову відповідальність за псування будівель Ліцею і споруд, навчального обладнання, меблів, інвентарю та іншого шкільного майна.

11. Дотримуватися графіку чергувань, встановленого класним керівником.

12. Відвідувати всі уроки за розкладом.

13. Після закінчення уроку прибрати своє робоче місце, не залишаючи паперу, сміття і позначок на столі.

14. Ставити запитання вчителю підняттям руки, стоячи, дочекавшись паузи в мові вчителя або по завершенні уроку.

15. У разі порушення правил Кодексу здобувача освіти, терпляче вислухати зауваження вчителя, коректно відповісти йому і попросити дозвіл на продовження занять.

Учням забороняється:

1. Користуватися будь якими гаджетами і іншими електронними пристроями під час занять, якщо їх використання не обумовлено вимогами освітнього процесу і не дозволено вчителем.

2. Вимовляти лайливі слова і нецензурні вирази.

3. Перебувати в приміщеннях Ліцею в верхньому одязі і в головних уборах.

4. Розмовляти голосно і з інтонацією роздратування і недбалості.

5. Приводити в Ліцей сторонніх без відповідного узгодження.

6. Приносити в Ліцей предмети розваг та інші предмети, які не пов’язані з навчальним процесом.

7. Мати при собі займисті (в т.ч. запальнички), колючі та ріжучі предмети.

8. Займатися в спортивному залі без змінного взуття.

9. Сперечатися з учителем і порушувати етику уроку і відпочинку на перерві.

10. Псувати майно і зневажливо ставитися до оточуючих.

11. Виходити з Ліцею під час занять дозволяється тільки відповідно до розкладу уроків (фізична культура, робота у дворі) і під контролем вчителя та чергового адміністратора Ліцею.

12. Індивідуальний вихід з Ліцею в навчальний час дозволяється з особливих причин тільки черговим адміністратором за попередньою домовленістю з батьками учнів.

13. Запізнюватися на заняття. Учні, що спізнилися, допускаються до занять з дозволу чергового члена адміністрації.

Результатом порушення Кодексу «Учня» може бути:

1. Приватне оформлення пояснювальної записки (в присутності класного керівника, чергового адміністратора).

2. Обговорення поведінки на зборах колективу класу.

3. Заслуховування пояснень на засіданні Дисциплінарної комісії: про виконання даних рекомендацій щодо виправлення, внесення поправок і нових рекомендацій, постановка на педагогічний облік Ліцею.

4. Бесіда з адміністрацією Ліцею.

5. Запрошення батьків учня на офіційну бесіду з адміністрацією.

6. Виклик на засідання педагогічної ради.

7. Офіційне попередження про можливість виключення з Ліцею.

8. Звернення в інші правові і громадські організації.

Заохочення за успіхи в навчанні:

За старанне ставлення до навчання, зразкову поведінку та активну участь у житті Ліцею учням оголошуються подяки, вручаються грамоти, похвальні листи.

І. Загальні правила поведінки

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті Ліцею, Кодексі здобувача освіти ЗЛ «Логос».

2. Учень приходить в школу за 15-10 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку..

3. Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів и жестів.

5. У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх замінюють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більш ніж трьох днів учень зобов'язаний надати довідку з медичної установи. Батьки зобов’язані попередити класного керівника дзвінком про відсутність учня на заняттях. У разі пропуску учнем ліцею великої кількості уроків ліцей не несе відповідальності за рівень засвоєння відповідної освітньої програми. У разі неможливості об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень учня йому виставляється неатестація за відповідний навчальний період.

6. Учень повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

7. Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я школи.

8. До педагогів і всіх дорослих, що знаходяться в ліцеї, необхідно звертатися на "Ви", по імені та по батькові, не перебивати, не втручатися в їхню розмову з ким би то не було, за винятком екстрених ситуацій, коли слід попередньо вибачитися, а потім викласти суть справи.

9. Забороняється розмовляти з педагогом або будь-яким дорослим, що знаходяться в школі, нешанобливо, тримати руки в кишенях, віддалятися, ще не закінчивши розмови.

10. Учні бережуть майно ліцею, акуратно ставляться як до свого, так и до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території ліцею.

11. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

12. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні здати черговому вахтеру, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, їх класному керівнику або шкільній адміністрації.

13. Забороняється без дозволу власника цікавитися вмістом особистого портфеля і кишень одягу інших дітей. Особисте майно кожного є недоторканним. Це ж стосується речей, які перебувають на столі і в столі вчителя, а також в учительській, кабінеті адміністрації, бібліотеці, фізкультурному залі та інших приміщеннях ліцею.

14. Забороняється приносити до ліцею дорогі речі, що не мають відношення до навчального процесу, вироби з дорогоцінних металів і каменів, а також значні суми грошей

15. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її межами.

15. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном, іншими гаджетами на уроках.

16. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

17. Учень зобов'язаний приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ІІ. Поведінка на уроках

 1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером, та уроків праці, коли учні працюють з інструментами.
 3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.
 4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
 5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
 6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.
 7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.
 8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя учням забороняється входити в спортивний зал, користуватися спортивним інвентарем та знаряддям. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі, переодягнені в спортивну форму.
 11. Вчителі фізкультури, технічної праці відпускають учнів з уроків суворо по дзвінку.
 12. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас.
 13. Учень має право в коректній формі отстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
 14. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. Поведінка учнів до початку, на перервах та після років.

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи обов’язково вітатися і звільняти дорогу;

- по сходах, коридорах ходити тільки по правій стороні;

- учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами і застосовувати фізичну силу.

7. У закладі та на території категорично забороняється тютюнопаління.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового адміністратора та адміністрації ліцею за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. Поведінка учнів у їдальні

 1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися правил етикету і поводитися пристойно.
 2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
 4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.
 6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
 7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
 8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.
 9. Забороняється виносити з їдальні їжу.

V. Вимоги до зовнішнього вигляду учнів

 1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях та її віку.
 2. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.
 3. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.
 4. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
 5. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
 6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.
 7. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій розсуд.

VІ. Прикінцеві положення

 1. Учні не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.
 2. За порушення цих Правил, Кодексу здобувача освіти та Статуту ліцею учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті стягнення відповідно до законодавства України та внутрішніх нормативних документів.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів Ліцею і є обов’язковими для виконання на всій території ліцею, а також під час усіх заходів, що проводяться ліцеєм.