Професійний Кодекс учителя Запорізького ліцею «Логос»

1. Загальні положення

1.1. Норми поведінки вчителя ліцею розроблені у відповідності до Конституції України, Закону України “Про освіту” Уставом Запорізького ліцею “Логос” Запорізької міської ради Запорізької області з метою організації єдиного педагогічного підходу в навчанні та вихованні учнів ліцею, як засіб формування позитивного корпоративного іміджу ліцею.

1.2. Мета Кодексу: визначити основні норми персонального іміджу вчителя, професійної етики у відносинах вчителя з учнями та їхніми батьками, з педагогічною спільнотою та державою.

1.3. Кодекс регулює соціальні норми (правила поведінки) вчителя, яких він дотримується в ліцеї протягом всього навчального процесу, а також під час проведення позакласних заходів.

1.4. Кодекс сприяє створенню таких умов та обставин для роботи, за яких вчитель зможе вдосконалюватись, виробити нові навички, мати здорову робочу атмосферу.

1.5. Нормами Кодексу керуються вчителі та всі працівники Ліцею, які працюють з дітьми.

1.6. Кодекс є документом, відкритим для ознайомлення всім учасникам навчального процесу (дітям, батькам, вчителям). Кодекс затверджується педагогічною радою ліцею, публікується на сайті Ліцею та вивішується на спеціальному стенді для ознайомлення батьків та учнів.

1.7. Під час прийому на роботу в Ліцей директор ліцею повинен ознайомити вчителя зі змістом вказаного Кодексу.

1.8. Вимоги даного Кодексу розповсюджуються на всіх працівників ліцею, які беруть участь в роботі з учнями та їхніми батьками.

2. Основні принципи

професійної етики вчителя

2.1. У своїй діяльності вчитель керується принципами гуманності, законності, взаємоповаги, демократичності, справедливості, професіоналізму.

2.2. Визнаючи, що головною умовою педагогічної діяльності є професійна компетентність вчителя, його спеціальні знання та мистецтво у вихованні та навчанні, вчитель прагне до поглиблення своїх знань, саморозвитку та самовдосконалення.

2.3. Вчитель своєю поведінкою повинен подавати позитивний приклад всім учасникам навчального процесу.

2.4. Вчитель дорожить своєю репутацією, не займається аморальною та протиправною діяльністю.

2.5. Вчитель дотримується культури усного та писемного мовлення, не використовує сам і не допускає використання у присутності всіх учасників навчального процесу ненормативної лексики, вульгаризмів, грубих чи образливих фраз.

2.6. Вчитель у своїй професійній діяльності дотримується традиційного ділового стилю в одязі, який викликає повагу оточуючих.

3. Взаємовідносини вчителя з учнями

3.1. Стиль спілкування вчителя з учнями будується на взаємній повазі.

3.2. В першу чергу, вчитель повинен бути вимогливим до себе. Вимогливість вчителя у ставленні до учня позитивна, є стрижнем професійної етики вчителя і основою його саморозвитку. Вчитель повинен володіти собою і ніколи не втрачати почуття міри.

3.3. Вчитель вибирає такі методи роботи, які заохочують в його учнях розвиток позитивних якостей та взаємовідносин: самостійність, ініціативність, відповідальність, самоконтроль, самовиховання, бажання співпраці та допомоги іншим.

3.4. Під час оцінки поведінки та досягнень своїх учнів вчитель намагається укріпляти їх самоповагу і віру в свої сили, показувати їм можливості до вдосконалення, підвищувати мотивацію до навчання.

3.5. Вчитель є неупередженим, однаково доброзичливим та прихильним до всіх своїх учнів. Прийнявши необгрунтовано принижуючі учня оціночні рішення, вчитель повинен постаратися негайно виправити свою помилку.

3.6. При оцінюванні досягнень учнів у балах вчитель намагається бути обєктивним і справедливим. Неприпустиме тенденційне заниження чи завищення оціночних балів для штучної підтримки видимості успішності та виправлення помилок учнів під час перевірки письмових та контрольних робіт.

3.7. Вчитель постійно слідкує за культурою свого мовлення та спілкування.

3.8. Вчителю забороняється повідомляти іншим особам інформацію, довірену учнем особисто йому, за винятком випадків, передбачених чинним Законом України.

3.9. Вчитель не зловживає своїм службовим положенням. Він не може використовувати своїх учнів, вимагати від них будь-яких послуг.

3.10. Вчитель не має права вимагати від свого учня (його батьків) винагороди за свою роботу, у тому числі й додаткову.

3.11. Вчитель терпляче ставиться до релігійних переконань та політичних поглядів своїх учнів. Він не має права нав’язувати учням свої погляди, інакше як шляхом дискусії.

3.12. Вчитель не має права обговорювати з учнями інших вчителів, оскільки це може негативно вплинути на імідж вчителя.

4. Спілкування між працівниками школи

4.1. Взаємовідносини між вчителями базуються на принципах колегіальності, партнерства та поваги. Педагог захищає не тільки свій авторитет, а й авторитет своїх колег. Він не принижує своїх колег у присутності учнів чи інших осіб, не бере участі у розповсюдженні пліток або іншої неперевіреної інформації щодо працівників ліцею.

4.2. Вчителі уникають необгрунтованих і скандальних конфліктів у взаємовідносинах. У разі виникнення суперечностей вони намагаються конструктивно їх вирішити.

4.3. Вчитель не має права розголошувати отриману інформацію про діяльність інших працівників Ліцею, якщо це не суперечить чинному законодавству.

4.4. Досить доречними будуть позитивні відгуки, коментарі (а місцями навіть реклама) педагогів про Ліцей за межами учбового закладу, а саме: виступи на науково-практичних конференціях, наукових засіданнях, майстер-класах, які педагог має право проводити, брати участь за межами Ліцею.

4.6. Критика, направлена на роботу, рішення, погляди і вчинки колег чи адміністрації, не повинна принижувати особу, що піддається критиці. Критика повинна бути обгрунтованою, конструктивною, тактовною.

4.7.Найважливіші проблеми і рішення в педагогічному житті обговорюються і приймаються на відкритих педагогічних дискусіях

4.8. Моральний обов’язок вчителя – неупереджено аналізувати як особисті помилки, так і помилки своїх колег при здійсненні освітнього процесу, активно перешкоджати практиці некомпетентних колег.

5. Взаємовідносини з адміністрацією

5.1. Адміністрація Ліцею робить все можливе для повного розкриття здібностей і вмінь педагога як основного суб’єкта освітньої діяльності.

5.2. Адміністрація Ліцею терпляче ставиться до різноманіття політичних, релігійних, філософських поглядів, уподобань і думок, створює можливості для обміну поглядами, можливості домовитися і досягти компромісу. Різні статуси педагогів, кваліфікаційні категорії та обов’язки не повинні перешкоджати рівноправному вираженню всіма вчителями своєї думки і захисту своїх переконань.

5.3. Адміністрація не може дискримінувати, ігнорувати чи переслідувати педагогів через їхні переконання або на основі особистих симпатій чи антипатій. Відносини адміністрації з кожним із вчителів базуються на принципі рівноправності.

5.4. Адміністрація не може вимагати чи збирати інформацію про особисте життя педагога, не пов’язану з виконанням ним своїх трудових обов’язків.

5.5. Оцінки і рішення директора Ліцею повинні бути неупередженими і базуватися на фактах та реальних заслугах педагогів.

5.6. Педагоги мають право отримувати від адміністрації інформацію, яка має значення для роботи загальноосвітнього закладу. Адміністрація не має права приховувати чи перекручувати інформацію, що може вплинути на кар’єру педагога і на якість його праці. Важливі для педагогічної спільноти рішення приймаються в закладі на основі принципів відкритості та загальної участі.

5.7. Вчителі Ліцею з повагою ставляться до адміністрації, дотримуються субординації і при виникненні конфлікту з адміністрацією намагаються вирішити його з дотриманням етичних норм.

6. Відносини з батьками (законними представниками) учнів

6.1. Вчитель добровільно і свідомо надає допомогу батькам (законним представникам) у вирішенні питань, пов’язаних із процесом навчання і виховання їхніх дітей за їхньою добровільною згодою.

6.2. Вчитель не розголошує висловлену дітьми думку про своїх батьків чи опікунів або думку батьків, або опікунів про дітей. Передавати таку думку іншій особі можна лише з дозволу особи, яка повідомила педагогу вищезгадану думку.

6.3.Вчителі повинні з повагою та доброзичливо спілкуватися з батьками учнів; педагоги не мають права спонукати батьківські комітети організовувати для педагогів частування, поздоровлення тощо.

6.4.Педагог може приймати лише ті подарунки, які:

  • підносяться абсолютно добровільно;
  • не мають і не можуть мати за мету підкупити педагога;
  • достатньо скромні, тобто це речі, зроблені руками учнів або їхніми батьками, створені ними твори, квіти, солодощі, сувеніри чи інші недорогі речі.

6.5. Відносини педагогів з батьками не повинні впливати на оцінку особистості і досягнень дітей.

6.6. Директор Ліцею може прийняти від батьків учнів безкорисливу допомогу, призначену для закладу. Про призначення такої допомоги необхідно повідомити спільноту і висловити публічно подяку.

6.7. На відносини вчителів з учнями і на їхню оцінку не повинна впливати підтримка, що надається їхніми батьками чи опікунами.

7. Взаємовідносини вчителя із суспільством та державою

7.1. Вчитель не тільки навчає дітей, а й є суспільним просвітителем; повинен берегти культурні цінності, бути порядною освіченою людиною.

7.2. Вчитель намагається зробити свій внесок у розвиток громадянського суспільства.

7.3. Вчитель розуміє і виконує свій громадянський обов’язок і соціальну роль.

7.4. Вчитель не має права передавати персональні дані про учнів та їхніх батьків третій особі без письмової згоди батьків учня.

8. Академічна свобода і свобода слова

8.1. Вчитель має право користуватися різними джерелами інформації.

8.2. При відборі та передачі інформації учням педагог дотримується принципів об’єктивності, пристойності. Тенденційне спотворення інформації або зміна її авторства неприпустимі.

8.3. Педагог може самостійно вибрати вид виховної діяльності та створювати нові методи виховання, якщо вони з професійної точки зору доречні, відповідальні.

8.4. Педагог має право відкрито (в письмовій чи усній формі) висловлювати свою думку про шкільну, регіональну чи державну політику в галузі освіти, а також про дії учасників освітнього процесу, однак його твердження не повинні бути неточними, зловмисними чи образливими.

8.5. Педагог не має права розголошувати конфіденційну службову інформацію.

9. Використання інформаційних ресурсів

9.1. Педагоги і адміністративні працівники повинні бережливо і обгрунтовано використовувати матеріальні та інші ресурси. Вони не мають права використовувати майно Ліцею (приміщення, меблі, телефон, комп’ютер, копірувальну техніку, інше обладнання, інструменти та матеріали), а також свій робочий час для особистих потреб.

10. Відповідальність за порушення положень Кодексу

10.1. Порушення педагогами положень даного Кодексу розглядається на засіданнях колегіальних органів управління, передбачених уставом Ліцею і (або) комісіях з урегулювання суперечок між учасниками освітніх відносин.

10.2. Дотримання педагогами положень Кодексу може враховуватися при проведенні атестації педагогічних працівників на відповідність посади, яку займає педагог, застосуванні дисциплінарних стягнень у випадку здійснення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з продовженням даної роботи, а також при заохоченні працівників, які добросовісно виконують трудові обов’язки.