ТЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ: «ЗАДАТКИ, ЗДІБНОСТІ, ОБДАРОВАНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»

Виступ Кайдаш Г.В., заступника директора з НВР

Мета педагогічної ради:

 • надання методичної допомоги вчителям у питаннях виявлення та розвитку здібностей інтелектуально обдарованих дітей, розвиток професійної компетентності педагогів;
 • узагальнити сформований в ліцеї досвід роботи з обдарованими учнями, вичленувати і проаналізувати актуальні проблеми в цій галузі;
 • виявити потреби педагогів ліцею в оновленні уявлень про професійні якості, необхідних для роботи з обдарованими учнями;

Завдання:

 • поглибити знання педагогів про поняття «обдарованість», «здібності», «талант»;
 • систематизувати і поглибити знання вчителів про особливості інтелектуально обдарованих дітей;
 • виробити рекомендації щодо виявлення обдарованих дітей, розробити модель обдарованої дитини і взаємодіє з ним вчителя;
 • познайомити зі стратегіями і формами організації навчання інтелектуально обдарованих учнів;
 • визначити напрямки подальшої роботи педагогічного колективу з розвитку інтелектуальної обдарованості школярів.

План проведення:

Теоретичний модуль

1. Оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями як актуальна проблема педагогічного колективу.

                                                                 Кайдаш Г.В. - заст. директора з НВР

2. Психологічний портрет обдарованої дитини, форми і методи психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів.

                                                          Капітоненко В. В. - практичний психолог

3. Формування виховного середовища, сприятливого для розвитку і реалізації інтелектуального потенціалу обдарованих дітей.

                                                        Фурман І.Т. - заст. директора з НВР

Практичний модуль

1. Роль початкової школи у виявленні та розвитку ранньої обдарованості.

                                      Потупаленко Ю.Т. -вчитель початкової школи

 1. Створення умов для реалізації здібностей учнів засобами позаурочної діяльності з предмету.

                                                                       Донін Ф.Л. - керівник гуртка

                             Штапура Н.П. - вчитель хімії

                                                     Приходько Н.Ф. - вчитель біології

                                                     Петров Р.В. - вчитель історії

                                                    Лисенко Н.В. - учитель економіки

Вступне слово

           Перш ніж сформувати мету і завдання нашого педагогічного ради, я

хотіла б звернути Вашу уваги не деякі висловлювання про обдарованість і талант.

 • Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість

утворитися і розвинутися (А. Бабель).

в вирощуванні за допомогою навчальних занять (Ф. Бекон)

розвиток, постійне вдосконалення (В. В. Стасов)

де існують громадські умови, сприятливі для їх розвитк

                                                                            (Г. В. Плеханов)

                                                                                   (Thomas A. Edison)

           Будь талант, будь обдарування найбільш проявляється в тому

випадку, коли створені необхідні умови для його розвитку. Н.С. Лейтіс (психолог, психофізіології, доктор психологічних наук розробив концепцію дитячої обдарованості та розвитку здібностей дітей «Психологія обдарованості дітей і підлітків») підкреслює, що формування і зростання здібностей завжди відбувається в соціальному середовищі, де виняткові задатки можуть як розвинутися, так і деградувати. Сьогодні ми розглянемо, з яких складових складається система роботи з обдарованими дітьми, а також виробимо конкретні кроки по створенню такої системи.

Суспільству завжди потрібні обдаровані люди. Завдання сім'ї полягає в тому, щоб вчасно побачити задатки дитини, завдання ж школи - підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати грунт для того, щоб вони були реалізовані. До таких учням, які не задовольняються лише роботою з підручником (вони читають словники та енциклопедії, вивчають спеціальну літературу, самостійно поповнюють свої знання в різних областях), необхідний особливий підхід. У зв'язку з цим до педагога пред'являються підвищені вимоги: це повинен бути вчитель-дослідник, керівник проектів, людина з інноваційним стилем мислення, здатний успішно розвиватися сам і допомагати розвиватися дітям. Пропонуємо вашій увазі тематичний педагогічна рада «Задатки, здібності, обдарованість в контексті успішного розвитку особистості» Цілі і завдання педради.

Завдання організації грамотного взаємодії з обдарованими учнями надзвичайно актуальна для сучасної школи. Термінологія, яка використовується при характеристиці пізнавальних можливостей учнів, включає такі поняття, як «задатки здібностей», «здібності», «талант», «обдарованість»

ЗАДАТКИ ЗДІБНОСТЕЙ - анатомо-фізіологічні особливості організму (особливості будови головного мозку, органів почуттів і руху, властивості нервової системи і т.д.), що є умовою більш легкого оволодіння ефективними способами діяльності. Задатки мають важливе значення для розвитку здібностей (наприклад, властивості слухового аналізатора важливі для музичних здібностей, властивості зорового аналізатора - для образотворчих здібностей). Але задатки - тільки одна з умов формування здібностей. Самі по собі вони ніяк ще не визначають здібностей. Якщо людина навіть з найвидатнішими задатками не займатиметься відповідною діяльністю, здатності у нього не розвинуться. Ряд фахівців вважають, що вони передаються у спадок, але це відбувається не у всіх випадках.

ЗДІБНОСТІ - індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну дитину (підлітка) від іншого, від яких залежить можливість успіху в діяльності. Здібностями можуть вважатися абсолютно різні вміння, знання та навички. До них можна віднести такі особливості як абсолютна грамотність, прекрасна пам'ять, здатність здійснювати миттєвий рахунок в розумі, художні таланти, відмінні фізичні дані.

Борис Михайлович Теплов - засновник школи диференціальної психології виділяв наступні види здібностей: загальні - пов'язані з умовами провідних форм людської діяльності (креативність, наприклад); спеціальні - пов'язані з умовами окремої діяльності. Тобто загальними називають здібності людини, які в тій чи іншій мірі проявляються у всіх видах його діяльності. Такими є здібності до навчання, загальні розумові здібності людини, його здатності до праці. Під спеціальними розуміють здібності, які виразно проявляються в окремих, спеціальних областях діяльності (наприклад, сценічній, музичній, спортивній і т.п.).

ТАЛАНТ - поєднання здібностей, що забезпечують високі досягнення в певному виді діяльності, що відрізняється принциповою новизною і оригінальністю підходу.

ОБДАРОВАНІСТЬ - стан і ступінь прояв здібностей дітей і підлітків. Це системне, що розвивається протягом життя якість психіки, яка визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Обдарованість - потенційний талант, а талант - реалізована обдарованість !!!!!

Ознаки обдарованості - це ті особливості обдарованого учня, які проявляються в його реальної діяльності і можуть бути оцінені на рівні спостереження за характером його дій.

Пропонуємо вашій увазі класифікацію видів обдарованості за наступними критеріями:

На думку того ж Н.С. Лейтіса по ранніх проявів важко судити, чи дійсно вони є прикметами спеціального обдарування. Так, ілюзорними можуть виявитися надії на математичну обдарованість, які пов'язують з успіхами дитини в обчисленнях. Математик академік Андрій Миколайович Колмогоров, багато займався обдарованими дітьми, відзначав, що ранні здібності і схильності до рахунку часто швидко згасають навіть при культивуванні їх старшими. Справжня обдарованість до математики вимагає інших якостей розуму, які виступають в більш пізньому віці: за Колмогорова, в підлітковому. (В той же час відомо, що дійсні досягнення в математиці спостерігаються раніше, ніж, наприклад, в гуманітарних науках.)

У дітей, які випереджають свій вік, переплетення вікових і власне індивідуальних рис виявляється найбільш гостро, а то і драматично. Нелегко буває примиритися, коли ранні успіхи, з якими могла зв'язуватися надія на подальший підйом незвичайних розумових сил, виявляються переважно виразом вікового етапу розвитку. Показовими випадки, коли привертають до себе увагу гідності відбуваються за рахунок таких вікових особливостей, не мають довгострокового значення.

Дуже важливо своєчасно вловити, не упустити риси відносного сталості індивідуальності у дітей, які випереджають в розумовому відношенні свій вік. Обдарованість дитини - це досить стійкі особливості саме індивідуальних прояві неабиякого, зростаючого з віком інтелекту.

         «Обдаровані діти» - це особливі діти, недарма ще Сергій Єсенін писав: «Не кожен вміє співати, не кожному дано яблуком падати до чужих ніг ...». Завдання педагогів - зрозуміти таких дітей, спрямувати всі зусилля на те, щоб передати їм свій досвід і знання. Щоб працювати з обдарованими дітьми, потрібна велика психологічна підготовка. Педагог повинен розуміти, що ці діти потребують підтримки з боку дорослих, які покликані навчити їх справлятися з непомірно завищеними очікуваннями щодо своїх здібностей.

      Закінчуючи свій виступ, я б хотіла процитувати американських педагогів, які займаються з обдарованими дітьми:

       «Обдаровані учні вимагають талановитого вчителя. Недостатня увага до обдарованих і талановитих дітей - це неувага до всіх нас. Скільки відкриттів в інтелектуальній сфері та інших сферах життя ми в зв'язку з цим втратили і продовжуємо втрачати ».

Завдання, які стоять перед колективом:

 • Своєчасне виявлення обдарованих дітей.
 • Використання на уроці диференціації на основі індивідуальних особливостей дітей.
 • Відбір засобів навчання, які сприяють розвитку самостійності мислення, ініціативності та науково-дослідницьких навичок, творчості в різних видах діяльності.
 • Організація різноманітної позаурочній та позашкільній діяльності.
 • Розвиток у обдарованих дітей якісно високого рівня уявлень про картину світу, заснованих на загальнолюдських цінностях.

            Школи зазвичай стикаються з проблемою раннього виявлення і розвитку здібностей учня. Тому в процесі аналізу системи роботи з обдарованими учнями хотілося б підкреслити думку про необхідність максимального розвитку умінь, навичок, пізнавальних здібностей всіх дітей. А в чому ж полягає специфіка дитячої обдарованості?

Тематика психолого-педагогічних семінарів:

• «Особливості прояву обдарованості дітей і створення умов для їх розвитку».

• «Ефективні прийоми розвитку пізнавальної активності з урахуванням вікових особливостей та здібностей школярів».

• «Організація виховного середовища для розвитку особистості дитини».

Тематика батьківських зборів:

• «Дитяча обдарованість: шляхи розвитку здібностей молодших школярів».

• «Дитяча обдарованість: що я знаю про свою дитину».

• «Розвиток особистості, здатної до творчої самореалізації».

• «Розвиток інтелектуальних здібностей і творчого мислення молодших школярів».

• «Чи легко бути обдарованим дитиною»

Проект рішення педради

1. Організувати умови педагогам для підвищення кваліфікації з проблеми організації роботи з обдарованими учнями. На 2017/2018 навчальний рік розробити і провести теоретичний семінар із супроводу обдарованих учнів.

2. Розмістити на сайті ліцею розроблені методичні рекомендації для педагогів з виявлення та супроводу обдарованих дітей.

3. Розробити і провести батьківські збори на тему «Як виростити обдарованої дитини».

4. Провести з метою раннього виявлення обдарованих хлопців поглиблену діагностику інтелектуальних і творчих здібностей учнів 3-4 класів.

5. Впровадити в практику роботи вчителів з обдарованими учнями принцип індивідуалізації і диференціації навчання. Вчителям-предметникам створити банк завдань для індивідуальної роботи з обдарованими дітьми.

6. Збільшити роль позаурочної діяльності, максимально залучати обдарованих дітей до участі в конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

7. Розмістити матеріали педагогічної ради на сайті Ліцею.