Звільнення учнів 6-х, 7-х та 9-х класів від проходження конкурсного прийому у 7-мі, 8-мі та 10-ті класи ЗЛ «Логос» на 2021-2022 н.р.

 

   ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЛОГОС» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Рекордна, 27а,Запоріжжя, 69035 тел. (061) 239-81-62, факс (061) 228-19-01,

E-mail:zllog@ yandex.ua

НАКАЗ

від 31.05. 2021р.                                                                                   72 р

Про звільнення учнів 6-х, 7-х та 9-х класів

від проходження конкурсного прийому

у 7-мі, 8-мі та 10-ті класи

ЗЛ «Логос» на 2021-2022 н.р.

             Відповідно до   Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (далі - Порядок зарахування), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 та Законом України Про повну загальну середню освіту № 463-ІХ від 16.01.2020 (ст. 6-9 розділ ІІ та ст. 10 розділ ІІІ) із змінами, внесеними згідно із Законами № 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431 № 1385-IX від 13.04.2021 на виконання наказів по ЗЛ «Логос»   № 69р від 31.05.2021 та № 70р від 31.05.2021

НАКАЗУЮ:

1. За результатами навчального року звільнити учнів 6-х, 7-х та 9-х класів від проходження конкурсного прийому у 7-мі, 8-мі та 10-ті класи   відповідно до Порядку ( додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

СухачоваЛ.В., 097-36-26-447

Додаток № 1 до наказу по Запорізькому ліцею «Логос» від 31.05. 2021р № 72 р

Список учнів 6-х, 7-х та 9-х класів

звільнених від проходження конкурсного прийому у 7-мі, 8-мі та 10-ті класи

ПІБ
  6-А
1 Анедченко Александр - Даниїл
2 Бабійчук Дмитро
3 Бутов Дмитро
4 Камінська Руслана
5 Кузьміна Єлизавета
6 Малікова Євгенія
7 Синиця Андрій
8 Фесенко Єлизавета
9 Черновол Поліна
10 Ширина Ева
11 Шулатова Софія
  6-В
1 Войтенко Роман
2 Новиченко Володимир
3 Четвертак Єлєна
4 Чумаченко Артем
  7-Б
1 Клименко Марія
  7-В
1 Воробйов Іван
2 Гавриліна Єлизавета
3 Дука Максим
4 Костецький Даніл
5 Савич Ілля
6 Хіврич Олег
  9-ФМЕ
1 АнтипенкоІлля
2 Вертегел Даніїл Д
3 Дубіна Олег
4 Єгорова Ольга
5 Железняк Артем
6 Зуєва Злата
7 Кенкін Денис
8 Килівник   Вероніка
9 Литвиненко Олександр
10 Милославський Данііл
11 Містюк Віталія
12 Моргунова Мирослава
13 Поляк Кіра
14 Ружина Катерина
15 Стельмах Радомир
16 Тесленко Платон
17 Тржецинський Денис
18 Чепіга Олександра
  9-МЕ
1 Ямащіта Рікаенжела
  9-ХБ-ІП
1 Хенце Вікторія
   
1 Очкасова Анна
2 Агеєнко Серафима
3 Тронь Анастасія
4 Нагайлик Дарина
5 Третьяков Микола
6 Манхасян Папін
7 Васильченко Марк
8 Орлова Альбіна
9 Чепьолкіна Вікторія

Зарахування до 10-х класів Запорізького ліцею «Логос»

Механізм зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти визначено Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (далі - Порядок зарахування), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18   та Законом України Про повну загальну середню освіту № 463-ІХ від 16.01.2020 (ст. 6-9 розділ ІІ та ст. 10 розділ ІІІ)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text із змінами, внесеними згідно із Законами№ 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431№ 1385-IX від 13.04.2021}

Документы для поступления         

Механізм зарахування здобувачів освіти

до закладів загальної середньої освіти

№ з/п Заходи Дата проведення Відповідальні
1 Провести педагогічну раду про переведення учнів Після проведення ДПА 26.05.2021 Адміністрація
2 Видати наказ про затвердження рішення педагогічної ради про переведення учнів

Після проведення ДПА

26.05.2021

Сухачова Л.В
3 Інформацію про переведення та зарахування учнів та наявність вільних місць оприлюднити на сайті ліцею відповідно до пункту 7 розділу І Порядку 1.06.2021 Сурду К.Я.
4 Прийом заяв від батьків учнів, які виявили намір продовжити навчання До 15.06.2021 ( 31.05 2021) включно Доля Ю.Б.
5 Оприлюднити оголошення про проведення конкурсного відбору ( у разі, якщо кількість поданих станом на 15 червня (31 травня) заяв перевищує загальну кількість місць у класі), що організовується і проводиться відповідно до пунктів 17-29 ІІ Порядку

До

15.06. 2021

( 31 травня 2021)

Сурду К.Я.
6 Схвалити на педагогічній раді Порядок вступу та конкурсні завдання для вступних випробувань 26.05.2021 Педагогічна рада
7 Видати наказ про затвердження рішення педагогічної ради про Порядок вступу та конкурсні завдання для вступних випробувань 26.05.2021 Сухачова Л.В
8 Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднити на сайті ліцею

15.06.2021

( 01.06.2021)

Сурду К.Я
9 Видати наказ про створення конкурсної та предметної комісій

15.06.2021

( 01.06.2021)

Сухачова Л.В
10 Конкурс провести впродовж двох тижнів

До 29.06.2021

(15.06.2021)

Заступники директора з НВР
11 Видати наказ по ліцею про зарахування учні до 10-х класів

до 31.06.2021

(15.06.2021)

Сухачова Л.В

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

№ з/п АЛГОРИТМ ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНІ
1 До участі в конкурсі допускаються здобувачі освіти на підставі особистої заяви батьків, які ознайомлені з умовами конкурсу 01.06.2021-14.06.2021 Батьки учнів, класні керівники
2 Здобувачі освіти, які навчалися в ліцеї, беруть участь у конкурсі на підставі результатів   контрольних робіт, які були проведені протягом року та річного оцінювання з математики, української та англійської мов 01.06.2021-14.06.2021 Богомазова Н.А. Байшева С.Ш. Кайдаш Г.В.
3 Здобувачі освіти, які за результатами річного оцінювання   отримали Похвальний лист, або були переможцями олімпіад, творчих конкурсів, мають міжнародні сертифікати з вище вказаних предметів звільняються від проходження конкурсу 01.06.2021

Кайдаш Г.В.

Сухачова Л.В.,

класні керівники

9-х кл

4 Здобувачі освіти ліцею, які за результатами річного оцінювання мають оцінки достатнього ( 9б) та високого   (10-12б) з математики, української та англійської мовзвільняються від проходження конкурсу 01.06.2021

Сухачова Л.В.,

класні керівники

9-х кл

5 У разі, коли результати у декількох здобувачів освіти є однаковими, береться до уваги середній бал Додатка до свідоцтва про базову середню освіту та успішні виступи учня в інтелектуальних конкурсах, відсутність доган та порушення Кодексу учня ліцею протягом поточного року 14.06.2021

Сухачова Л.В.

Фурман І.Т.

класні керівники

9-х   кл

6 Здобувачі освіти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях 01.06.2021-14.06.2021

класні керівники

9-х кл

Батьки

7

Конкурсні випробування проводяться   у письмовій формі очно або онлайн відповідно графіка

- 02.06.2021 - математика

- 07.06.2021 - українська мова

-10.06.2021 – англійська мова

(пункт 21 розділ ІІ)

 

Богомазова Н.А.,

класні керівники

9-х кл

8 Учасник конкурсу, який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися з апеляційною заявою до апеляційної комісії протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу (пункт 26 розділ ІІ)   Апеляційна комісія
9 Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти у порядку черговості згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. (пункт 25 розділ ІІ) 15.06. 2021 Конкурсна комісія
10 Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщені закладу освіти (пункт 25 розділ ІІ) 15.06. 2021 Конкурсна комісія

АТЕСТАЦІЯ-2021

аттестацияАТЕСТАЦІЯ-2021

Від щирого серця вітаємо наших колег

з успішним проходженням атестації:


    Фурман І.Т.– заступника директора з НВР – відповідає займаній посаді.

    Кайдаш Г.В. – заступника директора з НВР – відповідає займаній посаді.

    Фурман І.Т. – вчителя російської мови та літератури – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист».

    Кайдаш Г.В. вчителя англійської мовивідповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист».

    Бончеву Г.Г. – вчителя української мови та літератури – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист».

    Калашникову Т.І. – вчителя початкових класів – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист».

    Сальнікову Е.І.– вчителя російської мови та літературивідповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

    Петрова Р.В. – вчителя історіївідповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

    Лазаренко О.О. – вчителя англійської мови – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

    Сухаревську П.В. – вчителя фізичної культури – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

    Патяк О.О.– вчителя англійської мови – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

    Сурду К.Я. – вчителя інформатики – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

    Коваль О.Г. – практичного психологаприсвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

    Павлів М.І. – вчителя англійської мови – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Феоктістову О.Ю. – вчителя англійської мови – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Смолу Я.В. – вчителя основ здоров’я – присвоєно 11 тарифний розряд

    Тєлєгіна О.В. – вчителя фізичної культури – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Голуб Н.О. – вихователя – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Олійник П.Е. – вихователя – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    Фролову Ю.М. – керівника гуртка образотворчого мистецтва – підтверджено раніше присвоєний 12 тарифний розряд

атестуемые в 2022